SCB: Hög arbetslöshet bland utomeuropeiskt födda med låg utbildning

Migrationsverket tar emot flyktingar på Stockholms centralstation. Foto: Privat
  • Tisdag 21 nov 2017 2017-11-21
E-post

STOCKHOLM Statistiska centralbyrån har släppt en temarapport som beskriver situationen för lågutbildade på arbetsmarknaden under perioden 2005-2016. Rapporten visar att bland annat att arbetslösheten för lågutbildade utomeuropeiskt födda låg på 36,9 procent 2016. 

Statistiska centralbyrån släpper statistik för en temarapport inom ramarna för sin arbetskraftsundersökning. Temarapporten beskriver situationen på arbetsmarknaden för personer, i åldrarna 20-64 år, med låg utbildning, det vill säga högst förgymnasial utbildning.

Rapporten behandlar perioden 2005-2016.

Skillnader mellan utrikesfödda och inrikesfödda

SCB:s rapport visar en ökning i arbetslösheten hos gruppen utomeuropeiskt födda med låg utbildning. Det är också den grupp inom gruppen lågutbildade som ökat mest. 2005 utgjorde de utomeuropeiskt födda 8,9 procent av den lågutbildade populationen. 2016 utgör de 29,4 procent.

De personer som är födda i Europa, utom Sverige, påvisade små förändringar under perioden.

Arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda var 2016 36,9 procent, sysselsättningsgraden 42,8 procent och andelen ej i arbetskraften utgjorde 32,1 procent.

Situationen för utomeuropeiskt födda men med minst gymnasial utbildning var arbetslösheten 17 procent, sysselsättningsgraden 68,4 procent och andelen ej i arbetskraften 17,6 procent.

Även bland inrikes födda är de lågutbildades ställning på arbetsmarknaden sämre än den hos de med minst gymnasial utbildning. I åldersgruppen 20-24 år  är arbetslösheten hos de lågutbildade 28 procent, sysselsättningsgraden 42,9 procent och andelen ej i arbetskraften 40,3 procent. För de med minst gymnasial utbildning är motsvarande siffror 10,9 procents arbetslöshet, 66,7 procents sysselsättningsgrad och 25,2 procents andel ej i arbetskraften.

De äldre, låtutbildade, inrikesfödda har starkare anknytning till arbetsmarknaden. För åldersgrupperna 35-44, 45-54, 55-64 låg arbetslöhseten på 5,1 procent eller lägre.

Skillnader mellan könen 

”I gruppen med låg utbildning var år 2016 arbetslösheten 16,8 procent, sysselsättningsgraden 58,2 procent och andelen ej i arbetskraften 30,0 procent. Bland män var arbetslösheten 14,4 procent, sysselsättningsgraden 66,8 procent och andelen ej i arbetskraften 21,9 procent. Bland kvinnor var arbetslösheten 21,1 procent, sysselsättningsgraden 46,8 procent och andelen ej i arbetskraften 40,7 procent. Med andra ord hade män en betydligt lägre arbetslöshet, högre sysselsättningsgrad och lägre andel ej i arbetskraften. Dessa skillnader mellan män och kvinnor var avsevärt större bland lågutbildade jämfört med personer med minst gymnasial utbildning”, skriver SCB på sin hemsida.

Totalt minskade gruppen lågutbildade i åldrarna 20-64 år från 841 000 individer år 2005 till 586 000 individer år 2016. År 2016 bestod gruppen av 56,9 procent män och 43,1 procent kvinnor.

Hela rapporten kan läsas i sin helhet här. 

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag