SD: Acceptera inte kvinnoförtryckande slöja i offentlig sektor

Foto: Daniele Febei CC BY-SA 2.0
  • Söndag 1 Nov 2020 2020-11-01
E-post 2516

Det är dags för det sekulära samhället att pressa tillbaka islamisterna. Att införa en sekulär och neutral klädkod – utan religiösa klädplagg som slöja – i skattefinansierade verksamheter som sjukvård och kollektivtrafik är ett sätt för samhället att visa vägen för jämställdhet och mot religiöst klädförtryck, skriver Gabriel Kroon och Britt-Mari Canhasi, SD i Region Stockholm.

I diskussionen om hur den könsbaserade jämställdheten ger sig i uttryck på världskartan, lyfts ofta Sverige som ett ledande exempel. ”Världens första feministiska regering” står med stora versaler på Regeringskansliets hemsida.

Däremot stoltseras det mindre gärna med hur allt fler kvinnor i Sverige vittnar om att deras kläd- och livsval inskränks av religiösa skäl från såväl familj som självutnämnda moralpoliser i förorterna.

I en tid då ingen vågar prata om de verkliga jämställdhetsproblemen som har importerats från andra kulturer, ofta med koppling till islamism, måste politiker inom offentlig verksamhet upprätthålla de sekulariserade och jämställda värderingarna som har byggt Sverige.

Kvinnorättsrörelser i Iran och i andra delar av Mellanöstern riskerar sina liv genom att kasta av sig påtvingade religiösa kläder i form av hijab, niqab eller burka, ofta med fängelse och tortyr som följd. Samtidigt tycks inget politiskt parti ha en insikt om problemet, än mindre vara beredda att agera, när islamister framför att slöjan bärs frivilligt och självständigt i Sverige.

Styrande politiker på både nationell och regional nivå har fastnat i den identitetspolitiska återvändsgränd där unga och progressiva innerstadsbor från den övre medelklassen sätter narrativet – utan varken intresse för eller förståelse av hur de islamistiska strukturerna i våra förorter inskränker kvinnors jämställdhet.

Liknande åsikt har även lyfts fram utav flera civilsamhällesorganisationer som arbetar mot hedersvåld och som länge pekat på det omöjliga i att å ena sidan stå för jämställdhet och å andra sidan normalisera religiösa plagg, så som slöja och burka, som i grunden avskiljer kvinnor och män baserat på kön.

Sverigedemokraterna har tidigare föreslagit riktade åtgärder mot religiöst klädförtryck, med maskeringsförbud på nationell nivå och slöjförbud i grundskolan för minderåriga på kommunal nivå. Nu är det dags att även den offentliga verksamheten inom regionerna, det vill säga sjukvård samt kollektivtrafik, följer efter och inför en neutral klädkod för de anställda och upphandlade leverantörerna som på daglig basis möter unika och oliktänkande människor.

Genom att skattefinansierade arbetsgivare, likt Region Stockholm, inför neutral klädkod tar det offentliga en aktiv och normativt principiell ställning för jämställdhet.

Vår gemensamma samhällsservice och välfärd måste ta ställning mot religiös symbolik som grundar sig i förtryck, kontroll och avskiljning av kvinnors kroppar.

Politiker måste gå ur sina bekvämlighetszoner och våga ta ställning för ett neutralt, sekulariserat och likartat förhållningssätt gentemot sina anställda så som kunder.

Vi är beredda att ta det steg som för många är obekvämt.

Offentliga arbetsplatser måste välja sida; religiös och ojämställd islamism eller jämställdhet och det sekuläras. För Sverigedemokraterna i Region Stockholm är det sistnämnda givet.

Om debattörerna

Gabriel Kroon (SD) Gruppledare, Region Stockholm

Britt-Mari Canhasi (SD) Sjukvårdspolitiker, Region Stockholm

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag