SD: Det politiska styret i Växjö viker ner sig för gängkriminella

Växjö kommunhus och stationhus Foto: Växjö kommun
  • Torsdag 11 feb 2021 2021-02-11
E-post 117

Växjö är en av många städer där det politiska styret varken har förstånd, förmåga eller vilja att konfrontera och stoppa de kriminella gäng som förstör för lokala företagare och vanligt folk. När SD lägger förslag för att komma åt gängen stoppas det av samtliga övriga partier som inte inser allvaret, skriver Alexander Christiansson och Pernilla Wikelund, Sverigedemokraterna.

Idag uppger cirka 13 procent av småföretagen att de överväger lägga ner sin verksamhet på grund av den växande hotbild och brottslighet som tilltar. Enligt en rapport som Svenskt Näringsliv nyligen presenterat kostar brotten mot företag cirka 100 miljarder årligen. En majoritet av brotten är stöld, skadegörelse och inbrott. Det är en utveckling som vi länge varnat för. I de ständigt växande parallella samhällsstrukturerna frodas brottsligheten samtidigt som vår regering varken ser eller hör utsatta småföretagare.

Dessvärre är i stort sett ingen stad i Sverige skonad från ökad droghandel, gängkriminalitet och brottslighet. Det gäller även Växjö.

Den offentliga miljön i Växjö präglas av tilltagande kriminalitet. Kommunens insatser i Araby, mer känt som no-go-zon, har gjort att våld och droghandel förflyttats till Växjö centrum. Problemet växer på liknande vis i många närliggande städer. Blekingska Ronneby gick från småstadsidyll till en plats med maffiakultur som fått invånare att stanna hemma och företag att gå i konkurs.

Den negativa utvecklingen i Växjö måste hindras om inte centrum med det nya stations- och kommunhuset och platser som Braås, Lammhult och Teleborg ska bli lika utsatta.

Gängkriminella utökar sina revir för att ta andelar av den organiserade brottsligheten. Medborgare tappar förtroendet för styrande politiker men anförtror sig ofta till oss med berättelser om hur butiker, parker och bakgårdar i Växjö används av rivaliserande gäng för våldsuppgörelser, knark- och vapenhandel. Medborgaren som egentligen ska vända sig till polis och politiker möter istället en farsliknande utveckling där politiker, förutom SD, går i strid med visselblåsare och företagare. Samtidigt som tystnad råder i lokal och nationell media.

Brotten fyller däremot medias löpsedlar. Rekryteringen av unga kriminella pågår ostörd. Unga gängkriminella tar knivar, droger och kultur av våld och utpressningsmetoder med sig till skolorna. Eftermiddag och kväll förflyttas problemet till boende, företagare, kunder och besökare i städer som Växjö där alla hamnar i fara och frontlinje av vapen och brottskultur.

John Curovac, Ica Cityhallen Växjö, hörs utmattad den 30/12 berätta i sociala medier om hur butiken med personal länge utsatts för fysiskt våld, snatteri, raketskjutningar och brandbomber. Som ägare och chef vill han skydda sin butik och personal men blir utan stöd av Ica, polis, media och styrande politiker.

Den 12 januari yrkade Sverigedemokraterna i Växjö tillägg i kommunstyrelsens internbudget, för att låta utreda behov och åtgärder som avsevärt kan förbättra tryggheten för invånare i Växjö centrum och utsatta företag med personal och kunder. Förslaget röstades ned av samtliga övriga partier.

Vi investerar i trygghet och näringsliv, både i kommun, region och riksdag. Trygghetsbelysning och kameraövervakning på strategiska platser och resurser som kan ersätta en otillräcklig polisorganisation ska finnas i alla städer. Politikers stöd, vilja och ambition måste synas oftare än tillfället när oroligheter rapporteras. Politiker är skyldiga att värna medborgare, företag och skapa trygga städer med skattekraft.

Att brottslingar ses som offer är inte en framkomlig väg om vi på allvar vill återupprätta den trygghet och tradition som en gång byggde vårt land och vår gemensamma välfärd.

Om debattörerna

Alexander Christiansson (SD) Riksdagsledamot, ansvarig för småföretagarfrågor

Pernilla Wikelund (SD) Ordförande SD Växjö

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag