SD ensamma i riksdagen om att vilja erkänna Somaliland

I bakgrunden, somaliländare som köar utanför vallokal. I förgrunden Markus Wiechel, SD.
  • Lördag 18 Nov 2017 2017-11-18
E-post 405

STOCKHOLM Sverigedemokraterna är det enda partiet i svenska riksdagen som vill att Sverige ska erkänna Somaliland. ”Ett gott exempel för vad man kan uppnå när man löser konflikter med dialog snarare än våld”, skriver Markus Wiechel (SD) i sitt svar, till Nyheter Idag, på frågan varför Sverige ska erkänna Somaliland.

Den, av internationella samfundet, icke-erkända staten Somaliland har nyligen hållit sitt tredje presidentval, vilket blir dess sjätte val, sedan den egenutropade självständigheten från Somalia 1991.

Nyheter Idag har besökt Somalilands huvudstad Hargeisa för att bevaka presidentvalet, vars genomförande berömdes av de internationella valobservatörerna på plats.

LÄS ÄVEN: Internationella valobservatörerna: Genomförandet av valet är ett erkännande i sig

Nyheter Idag skickade, för 19 dagar sedan, ut en mejlenkät till samtliga svenska riksdagspartier beträffande synen på huruvida Sverige bör erkänna Somaliland eller inte.

Enkäten bestod av två frågor.

1. Är ert parti för att Sverige ska erkänna Somaliland?

2. Varför, varför inte?

Hittills har endast två partier svarat. Det är Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Situationen i Somalia är mycket skör och landet är hårt drabbad av konflikter. Trots detta så har utvecklingen i Somaliland gått i motsatt riktning, mot fred och stabilitet. Somaliland har inte erkänts som självständig stat av något land eller av FN och frågan är känslig i Somalia. Kristdemokraterna menar att ett erkännande av Somaliland bör ske i samarbete med medlemsländerna inom den Europeiska unionen när konflikten har närmat sig en lösning”, svarar Kristdemokraterna på Nyheter Idags mejlutskick. 

Sverigedemokraternas Markus Wiechel är av en annan åsikt.

Är ert parti för att Sverige ska erkänna Somaliland?

”Ja”, svarar Wiechel.

Varför, Varför inte?

”Somaliland uppfyller alla krav som regeringen har för att erkännas som ett självständigt land. De har kontroll över sitt territorium, och fungerar som ett stort föredöme i sin del av världen med demokratiska val, väl fungerande institutioner och förhållandevis mycket fred och stabilitet. Ett erkännande skulle dessutom fungera som ett gott exempel för vad man kan uppnå när man löser konflikter med dialog snarare än våld och de har dessutom en historia som skiljer sig från övriga delen av det vi idag kallar för Somalia.

Jag har personligen drivit dessa frågor ganska hårt genom att dels nämna deras självständighet i den senaste utrikespolitiska debatten, men också genom skriftliga frågor till regeringen och genom en debattartikel. I somras hölls även en interpellationsdebatt i ämnet. Om det är av intresse går det alltså att följa detta för att vidare se vår hållning i frågan. Även i EU-parlamentet har vi drivit detta.”

Nyheter Idag söker fortfarande svar från övriga riksdagspartier. 

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag