SD: EU:s nya klimatlag är en enorm felsatsning

Kinnunen och Stegrud. Foto: Sverigedemokraterna
  • Söndag 4 jul 2021 2021-07-04
E-post

Den nya klimatlagen som nyligen klubbades i EU-parlamentet kommer att kosta enorma summor pengar till mycket liten nytta, skriver två företrädare för Sverigedemokraterna.

På torsdagen tog EU-parlamentet ställning för en klimatlag på EU-nivå. Som enda svenskt parti motsätter sig Sverigedemokraterna detta, och det finns en lång rad anledningar till detta.

Vem ska till exempel betala för de enorma investeringar som krävs för att ens komma i närheten av de utsläppsminskningar av växthusgaser som diskuteras; 55 procent fram till år 2030, med år 1990 som referens? Kommissionen har mycket grovt uppskattat att investeringarna på området behöver öka med 350 miljarder euro per år under perioden 2021 till 2030, jämfört med föregående årtionde.

De summor som krävs – hundratals miljarder euro per år – ligger skyhögt över de medel som EU:s institutioner förfogar över. Den entydiga slutsatsen är att merparten av kostnaderna ska skjutas över direkt på medlemsländerna, vilket majoriteten av dem inte klarar av.

Inget tyder på att målen kan uppfyllas, men trots detta kommer oerhörda summor att slussas mellan unionens institutioner, finansiella institut och de företag och organisationer som håller sig framme. Risken för korruptionsdrivande, ineffektiva eller direkt kontraproduktiva projekt är direkt överhängande.

Om vi vill se hur detta kan se ut i verkligheten kan vi studera Tyskland, som sedan tio år har intensifierat arbetet med det som kallas ”Energiewende” (ungefär ”energiomställning”). Resultatet är enorma kostnader med väldigt marginell nytta. Exempelvis har man renoverat bostäder i stor skala, vilket har ökat inomhustemperaturen i berörda områden utan att minska några utsläpp. Liknande projekt är nu på väg på EU-nivå på svenska skattebetalares bekostnad.

Det tyska exemplet visar också hur överilade satsningar på så kallad förnybar, väderberoende energi ställer till med allvarliga problem för elförsörjningen. 

Den förnybara energin är ju inte heller förnybar. Tvärtom står man just nu inför synnerligen besvärliga flaskhalsar vad gäller de metaller och andra material som behövs för en mångdubbling av antalet elbilar och för utbyggnaden av sol- och vindkraft. Lägg därtill betydande avfallsproblem.

Samtidigt ligger EU:s så kallade taxonomi i stöpsleven, som sammanfattningsvis ska styra kapitalflöden mot ännu mer vindkraft och solkraft och bort från allt annat. Både det svenska skogsbruket och den svenska vattenkraften har ifrågasatts i denna process, medan beslut om kärnkraft skjuts på framtiden. Klart är dock att man spelar rysk roulette med svensk närings- och energipolitik.

Och hur mycket dämpas ökningen av världens medeltemperatur, om vi år 2030 mot all förmodan lyckas få ned utsläppen med 55 procent? Det är en komplex fråga och något entydigt svar går inte att få, men utifrån de modeller som finns så lär det handla om enstaka hundradelar av en grad Celsius de kommande decennierna.

Större delen av världen kommer nämligen inte att gå i Europas fotspår, utan istället prioritera sitt välstånd. Först när fossilfritt inte innebär enorma ekonomiska uppoffringar kommer resten av världen att följa vårt exempel.

Klimatlagen är en enorm felsatsning under en tid då EU:s medlemsländer borde fokusera på forskning och utveckling. Och för tydlighets skull; vi i Sverigedemokraterna motsätter oss inte en långsiktig utfasning av fossila bränslen. Det vi motsätter oss är den orealistiska tidsplanen samt den överstatlighet, byråkratisering och detaljreglering som oundvikligen blir resultatet när Bryssel ska hantera frågan.

Jessica Stegrud (SD)

Europaparlamentariker

Martin Kinnunen (SD)

Ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag