SD: Låt inte regeringen missbruka pandemilagen

Henrik Vinge. Foto: Nyheter Idag
  • Tisdag 5 jan 2021 2021-01-05
E-post

STOCKHOLM På fredag fattas beslut om en ny pandemilag som ger regeringen ytterligare befogenheter för att stoppa spridningen av coronaviruset. Sverigedemokraterna tycker att kontrollen av regeringen behöver bli starkare. – En pandemilag ger regeringen väldigt långtgående befogenheter. Som kan inskränka medborgerliga friheter och även inskränka på näringslivsverksamhet. Vi vill att man underställer beslut riksdagens prövning i större utsträckning än vad regeringen föreslår, säger Henrik Vinge, gruppledare för Sverigedemokraterna i riksdagen.

Regeringens förslag till pandemilag innebär att begränsningar kommer att kunna sättas på hur många som får vistas på gym, köpcentrum eller i kollektivtrafiken. Regioner och kommuner kommer kunna besluta om lokala inskränkningar. Även privata lokaler, som exempelvis används för fester, kommer att omfattas. Både näringsidkare och privatpersoner kommer att kunna straffas med böter om man bryter mot regler som införs.

Sverigedemokraterna har flera invändningar mot den föreslagna pandemilagen.

– I grunden tycker vi att det behövs en pandemilag. Vi tycker det är bra att det äntligen kommer. Det borde vi haft för länge sedan. Idag är det åtgärder som är väldigt trubbiga, säger Henrik Vinge, gruppledare för Sverigedemokraterna i riksdagen.

– Vi behöver en lag som är mer anpassad, säger Vinge.

Men det behövs kontrollfunktioner anser SD.

– Den här pandemilagen ger regeringen väldigt långtgående befogenheter. Som kan inskränka medborgerliga friheter och även inskränka på näringslivsverksamhet. Vi vill att man underställer beslut riksdagens prövning i större utsträckning än vad regeringen föreslår.

– Vi vill också förkorta löptiden. Regeringen föreslår att den ska gälla fram till den sista september. Vi vill att lagen ska gälla fram till den sista maj. Vi vet inte hur läget är framåt vårkanten. Det är möjligt att läget förbättrats med tanke på vaccin bland annat och att behovet inte är det samma, säger Vinge som menar att lagen går att förlänga om behovet finns.

Som lagen är skriven idag är det beslut om nedstängning och förbud om att samlas på allmän plats som efter ett regeringsbeslut måste underställas riksdagen för ett riksdagsbeslut.

– Regeringen kan fatta beslut som i praktiken innebär betyder samma sak. Om man beslutar om att begränsa antal som får vistas i en lokal, eller reglerar öppettider, eller begränsar områden som man får vistas på, då kan det i praktiken innebära nedstängning. Även den typen av åtgärder borde underställas riksdagen anser vi, säger Vinge.

– Vi vill ha en skrivning om att åtgärder som innebär påtaglig begränsning av friheter eller näringslivsverksamhet ska underställas riksdagen.

Man har lagt en egen motion och där föreslår man också att beslut av regeringen ska prövas av riksdag så fort som möjligt.

– Det kan finnas en lockelse för regeringen att sätta in åtgärder som är för omfattande för att visa handelskraft. Då behövs också möjligheten för oppositionen att utöva kontroll via riksdagen.

Vad säger du till dem som har farhågor om att en pandemilag ger regeringen för stor makt att inskränka de friheter vi har i Sverige?

– Det är en relevant invändning. Därför måste man se till en stark kontrollfunktion. Men en pandemilag behövs eftersom den går att anpassa bättre. Med ordningslagen som man använder nu får vi den märkliga situationen där det bara får vara åtta personer på Friends arena men kan vara hur många som helst på hemmafester.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag