SD: Regeringen är feg och sviker kvinnor som könsstympas

Sara Gille t.v. och Ebba Hermansson t.h.
  • Torsdag 6 feb 2020 2020-02-06
E-post 6320

Nolltolerans mot könsstympning är en självklarhet. Men det räcker inte bara med fina ord utan massiva utbildningsinsatser måste till och en nationell strategi måste antas. Dessutom måste det vara slut på den skamliga feghet som utmärkt vår regering där man av rädsla för att peka ut grupper hellre låter kvinnor stympas, skriver Ebba Hermansson och Sara Gille, Sverigedemokraterna.

Socialstyrelsen rapporterade 2016 att det finns över 40 000 kvinnor i Sverige som är könsstympade varav 7 000 är flickor under 18 år. Det motsvarar alla invånare i Kalmar stad. Trots att problemen varit kända sedan länge är regeringen fortfarande långsam och avvaktande när det kommer till stöd och insatser.

Könsstympning är ett brott mot flickors och kvinnors mänskliga rättigheter. Enligt Världshälsoorganisationen WHO riskerar 3 miljoner flickor och kvinnor att könsstympas varje år. Det orsakar enormt fysiskt och psykiskt lidande för de som drabbas och kan i värsta fall leda till döden.

Dessa barbariska övergrepp utförs ofta helt utan bedövning och med smutsiga redskap som knivar, rakblad eller i värsta fall med glasskärvor. Det finns olika varianter av könsstympning. Oftast så skärs klitoris bort och ibland även delar av blygdläpparna. Vid de allra grövsta varianterna avlägsnas både de inre och de yttre blygdläpparna helt. Därefter sys huden ihop och man lämnar en liten öppning där urin samt menstruationsblod kan passera.

Från politiskt håll kan vi göra mer. Det saknas fortfarande nationella direktiv för vårdpersonal hur de ska hantera misstänka fall av könsstympning. Avsaknaden av en nationell strategi gör att vårdpersonalen själva lämnas att göra svåra bedömningar. Bör man anmäla nyanlända föräldrar till Socialstyrelsen när de uppsöker vården? Hittills har endast två fall lett till fällande domar i Sverige. Ett 80-tal fall har anmälts men mörkertalet är stort.

Regeringen är rädda för att peka ut grupper vilket gör att samhället riskerar lämna de utsatta flickorna utan hjälp och stöd. Vad som behövs är en massiv utbildningsinsats och informationskampanj som arbetar både förebyggande och erbjuder hjälp när det redan är för sent. Religiösa föreningar och övriga delar av civilsamhället behöver tydligt markera att könsstympning är fullkomligt oacceptabelt.

Många människor och organisationer gör idag en heroisk insats när det kommer till arbetet med information och kunskapsspridning. Vi uppmuntrar alla typer av verksamheter som kämpar för flickor och kvinnors rättigheter. Vi har alla ett gemensamt ansvar när det kommer till att hjälpa och beskydda samhällets mest utsatta.

Familjer där föräldrarna har en positiv syn på könsstympning förekommer tyvärr fortfarande. Idag bedömer Jämställdhetsmyndigheten att 20 000 flickor och unga kvinnor befinner sig i riskzonen för att föras ut ur landet. Sverigedemokraterna vill därför införa ett utreseförbud för de som riskerar att föras ut ur landet för könsstympning.

Vi vill även satsa på att förbättra och bygga ut informationsspridningen så den når alla delar av samhället. Vi behöver kontinuerligt utvärdera effekterna av arbetet och lyssna på de som möter problemen i sin vardag. Sjukvårdspersonal, lärare, kuratorer och idrottsledare behöver information, hjälp och stöd kring hur man bemöter fenomenet. Det behövs tydliga riktlinjer och lagstiftning så att inget faller mellan stolarna. Det är vårt gemensamma ansvar att skydda och försvara flickor och kvinnors rättigheter.

Om debattörerna

Ebba Hermansson (SD) Jämställdhetspolitisk talesperson
Sara Gille (SD) Riksdagsledamot i civilutskottet och ansvarig för hedersfrågor

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag