SD: Sverige behöver satsa på mer kärnkraft

Foto: Pressbild Mattias Bäckström Johansson, SD
  • Lördag 19 okt 2019 2019-10-19
E-post 3594

I ett framtida samhälle med ren och koldioxidfri energiproduktion har en modern kärnkraft en helt central roll att spela globalt. Därför vill Sverigedemokraterna att Sverige satsar på att utveckla kärnkraft. Och vi vill börja idag – i vår höstbudget satsar vi pengar på en forskningsreaktor kring den fjärde generationens kärnkraft, skriver Mattias Bäckström Johansson, energipolitisk talesperson, Sverigedemokraterna.

Söndag den 20 oktober arrangeras manifestation Stand Up for Nuclear runtom i världen och så även i Stockholm. Syftet med manifestationen är att uppmärksamma kärnkraftens centrala roll för att tillhandahålla ren, utsläppsfri, pålitlig och säker energiförsörjning till gagn för människa och miljö.

Sverige har sedan lång tid tillbaka ett kraftsystem som redan är uteslutande fossilfritt och som historiskt haft en hög leveranssäkerhet. Bakgrunden till detta är att vi tidigt satsade på en storskalig utbyggnad av kärnkraften, vilket tjänar och har tjänat oss väl. Tyvärr utgör vi här som industrination ett av få undantag. Globalt sett är det fortsatt kol, olja samt naturgas som utgör närmare 80 procent av energitillförseln.

De bedömningar som FN:s klimatpanel nu gör kring kärnkraftens betydelse är att den behöver öka med upp till 190 procent för att nå globala klimatmål. Det gäller också de slutsatser som dragits på EU-nivå där man i kommissionens meddelande En ren jord åt alla drar slutsatsen att förnybart och kärnkraft utgör ryggraden i ett koldioxidfritt energisystem.

Det är även så att Vattenfall som ett av få energibolag miljödeklarerar all den el som de säljer i enlighet med en ISO-standard och där den svenska kärnkraften har lägst utsläpp av samtliga energikällor i deras portfölj.

Sverigedemokraterna vill därför att vi fortsatt satsar på och utvecklar kärnkraften i Sverige. Vi menar att kärnkraften borde ha ett klart uttalat utrymme inom de prioriterade insatserna för energiforskning, vilket idag inte är fallet.

Sverigedemokraterna anslår även medel i vår budget för uppförande av en svensk forskningsreaktor kring fjärde generationens kärnkraft. Med denna teknik skulle vi kunna fortsätta producera kärnkraftsel med oförminskad eller utökad omfattning under tusentals år. Detta genom att återanvända det sedan tidigare använda kärnbränslet, utan att behöva bryta något nytt uran överhuvudtaget.

Sverige bör också delta i det internationella arbetet tillsammans med andra kärnkraftsnationer för att utveckla tekniken så att fler länder ska kunna få tillgång till leveranssäker och koldioxidfri baskraft.

Världen behöver mindre kolkraft, inte mer.

Kärnkraften är i praktiken helt avgörande för om man i Sverige och globalt ska kunna minska sina utsläpp av växthusgaser och samtidigt ha ett robust och leveranssäkert kraftsystem.

Om debattören

Mattias Bäckström Johansson (SD)
Riksdagsledamot och energipolitisk talesperson

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag