SD: Underlätta för utlandssvenskarna att komma hem

Genrebild Foto: Pixabay
  • Fredag 5 mar 2021 2021-03-05
E-post 550

Det behöver bli enklare och gå fortare för utlandsboende svenskar att flytta hem till Sverige. Anhöriga till utlandssvenskar ska inte behöva stå i samma kö hos Migrationsverket som asylmigranter och vänta i flera år, skriver Jonas Andersson, Jennie Åfeldt och Lars Andersson, riksdagsledamöter för SD.

Sverige är alla svenskars hem. Detta enkla men principiellt viktiga faktum är något som tyvärr ofta går förlorat i diskussionen om migrationspolitiken. Hundratusentals svenskar lever i dag utanför Sverige, och de möter ofta stora problem när de vill återvända till sitt hemland med sin nya familj. Deras situation är värd att ta på allvar.

Vissa krav i den svenska utlänningsrätten slår onödigt hårt mot utlandssvenskars familjer. En del av detta är den grundläggande principen att en utlänning som vill flytta till Sverige skall ha fått tillstånd för att göra det redan innan man flyttar hit. Att istället ansöka inifrån Sverige leder oftast till snabba avslag.

Det finns undantag för vissa speciella fall, men reglerna är så otydliga att barnfamiljer regelmässigt splittras för att en utländsk förälder till svenska barn måste vänta utomlands. Det har också hänt att föräldrar till barn som är svenska medborgare utvisats.

Utöver detta är handläggningstiderna mycket långa. Migrationsverket har samma kö för hemvändande svenska familjer som för nyanländas utlänningars anknytningsärenden. När det var som värst väntade många i över två år på att få beslut, och även om det nu blivit något bättre tvingas föräldrar ofta vara ifrån sina barn i över ett år.

Dessa problem bottnar främst i att utlänningsrätten inte gör skillnad på om en utlänning som vill komma till Sverige är anhörig till en svensk medborgare eller en utlänning. Det gör att principer som i sig är vällovliga slår fel. Att utlänningar normalt sett måste ansöka om tillstånd utifrån är rimligt, det är en grundbult i den reglerade invandringen. Men det måste finnas ordentliga och tydliga undantag för utlandssvenska familjer.

Även försörjningskraven har ibland ifrågasatts, men vi menar att de inte bara är rimliga utan högst nödvändiga. Sverige måste kunna ställa krav på att en utlänning som kommer hit som anhörig inte hamnar i fattigdom och bidragsberoende. Men det får inte innebära att det blir omöjligt för även förmögna utlandssvenskar att återvända hem med sin familj.

Sverigedemokraterna har länge påtalat problemen med utlandssvenskarnas situation. Vi har vid ett flertal tillfället träffat både enskilda individer och familjer, men också representanter för olika grupper och organisationer, däribland Svenskar i Världen.

Många känner att Sverige svikit sina egna medborgare till förmån för asylrelaterad invandring. Det är inte rimligt, inte minst med tanke på vilken en enorm resurs som finns bland utlandssvenskar, i regel driftiga, hårt arbetande och välutbildade personer.

De två viktigaste punkterna Sverigedemokraterna i dagsläget vill genomdriva för att förenkla för hemvändande svenska familjer är:
• Prioritera handläggningen av anhörigärenden som rör utlandssvenskar, så att de alltid får beslut inom högst tre månader.
• Gör undantag i fler fall från regeln om att ansöka utifrån, så utlandssvenska barnfamiljer slipper splittras.

Alla stater har en legitim rätt att reglera invandringen och ska alltid ställa rimliga krav. I det fall lagstiftningen slår så fel att utlandssvenskars familjer splittras och föräldrar tvingas ifrån sina svenska barn, måste ansvarsfulla politiker agera.

I vår skall en ny migrationspolitik läggas fram för riksdagen. Bland alla viktiga frågor som då skall avgöras hoppas vi att fler partier ville ansluta sig till oss, och komma ihåg utlandssvenskarna och deras situation. Sverige skall vara alla svenskars hem.

Om debattörerna

Jonas Andersson (SD), ledamot i riksdagens socialförsäkringsutskott

Jennie Åfeldt (SD), ledamot i riksdagens socialförsäkringsutskott

Lars Andersson (SD), riksdagsledamot

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag