”Sexköpslagen – gammaldags moralism i nytappning”

Foto: Pixabay
  • Fredag 8 mar 2019 2019-03-08
E-post 205

DEBATT Sexköpslagen är en klåfingrig och nymoralistisk lagstiftning som kom till utan att de prostituerade tillfrågades. Det är en lag som har som uppgift att uppfostra medborgare, att tala om för människor att sexköp är något dåligt. Hade man verkligen velat komma till rätta med problemen som följer av prostitution hade kraft lagts på att lagar om människohandel och koppleri efterlevdes, skriver signaturen Milán U.

Att människor vill bestämma över andra människors sexualitet är inget nytt. Förr i världen var homosexuella handlingar förbjudet i lag. Avvikelser från normen, det vill säga heterosexualitet inom äktenskapet, ansågs strida mot moraliska principer och Guds vilja.

Men moralismen har idag endast fått nya mål och ny skepnad. Ett exempel på moralistlag är lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster, ”sexköpslagen”.

Officiellt ska sexköpslagen motverka de problem som följer med prostitution, framför allt exploatering av och handel med människor. Genom att förbjuda köp (men inte försäljning) av sexuella tjänster är tanken att efterfrågan ska minska och med den utbudet.

Det huvudsakliga problemet med sexköpslagen är att den bygger på den felaktiga grundsatsen att ingen prostituerar sig frivilligt. Eftersom ingen säljer sex frivilligt är det rätt att ge sig på köparna. Försvinner efterfrågan upphör problemen.

Men påståendet att ingen säljer sex frivilligt är lika orimligt som ett påstående att ingen säljer sex ofrivilligt. I själva verket finns det både människor som prostituerar sig av egen vilja och människor som gör det under tvång.

Ett annat problem med sexköpslagen är att den torgförs på ett vilseledande sätt. Det målas upp en bild av att lagen handlar om att stå upp för värden som knappast någon kan ha invändningar mot, nämligen mänskliga rättigheter och jämställdhet. De som säljer sex utmålas som offer medan de som köper sex framställs som förövare.

Denna beskrivning håller inte ihop!

Hade lagstiftaren brytt sig om den svåra situation många prostituerade befinner sig i skulle man ha på något vis involverat dem vid framtagandet av lagen. Detta har inte skett.

I sexköpslagen finns inga brottsoffer och inget skadestånd utgår därför till prostituerade när deras kunder döms. Det är svårt att tänka sig förövare om det inte finns offer.

Det är märkligt att motivera en lag utifrån jämställdhetspolitiska mål om alla människors rätt till sexuell integritet genom att ta ställning mot prostitution. Är då inte sexköpslagen en kränkning av människors sexuella integritet? Eller är det att värna integritet genom ofrihet?

Sexköpslagen är och förblir endast en markering mot vad majoritetssamhället anser vara en klandervärd handling. Sexköpare döms endast för att han har gjort något som en majoritet anser fult, dåligt.

Det vore bra om förespråkare för sexköpslagen kunde vara ärliga nog att inte utmåla lagen som något annat än en ren uppfostranslag. En lag mot köp av sexuella tjänster är lika moraliserande som en lag mot exempelvis homosexuella handlingar.

Vore man verkligen intresserad av att få bukt med problemen som följer i prostitutionens spår skulle en början vara att se till att lagar mot människohandel och koppleri efterlevdes mer effektivt. Det skulle säkert kunna stiftas nya lagar som bekämpar det som är det egentliga problemet, nämligen tvång, hot och våld.

I de kommunistiska diktaturerna förekom inte prostitution. Prostitution var ju en kapitalistisk företeelse. I statsfeministiska Sverige är man öppen med att prostitution förekommer men att den är ett uttryck för ”patriarkatet”. De enda möjliga lösningarna på problemet vilar därmed på genusteoretisk grund. Problemet är att genusteori knappast har någon bäring på verkligheten. Därför blir sexköpslagen inte mycket mer än en moralisk pekpinne och en symbol för lagstiftarens upphöjda människosyn.

Debatt

Vad tycker du om sexköpslagen? Har signaturen "Milán U" rätt? Vill du skriva ett eget inlägg? Vi välkomnar debattinlägg i det här ämnet eller i andra ämnen!

Mejla [email protected] med en välskriven text utan språkliga fel. Vill du skriva replik på någon tidigare debattartikel är det  max 2 000 tecken (inklusive mellanslag) som gäller.

Vill du skriva om ett nytt ämne är det 3 000 tecken.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag