Skattechocken: Dieselpriset kan bli över 40 kronor per liter

Skymningsläge för svenska priser på drivmedel. Foto: Calle Eklund / Wikimedia Commons
  • Onsdag 22 jun 2016 2016-06-22
E-post 3088

STOCKHOLM För att minska utsläppen i Sverige för inrikes transporter med 70 procent till år 2030 kan dieselpriset komma att öka till över 40 kronor litern. Det framgår av en samhällsekonomisk analys från Konjunkturinstitutet med anledning av Miljömålberedningens förslag. – Basindustrierna måste helt enkelt skära ner och avveckla delar av sin verksamhet, säger Ulf Perbo på organisationen Bil Sweden.

En liter bensin släpper ut 2,3 kilogram koldioxid och en liter diesel släpper ut 2,7 kilogram koldioxid. Idag är skatten 1,12 kronor per kilo koldioxid, en skatt som kan komma att öka till 3,8 kronor per kilogram koldioxid enligt ett basalternativ som Miljömålsberedningen presenterar på onsdagen. Det är en ökning med ungefär 240 procent. Med en sådan skatteökning på koldioxid kommer dieselpriset gå upp till ungefär 22 kronor litern.

Men skattechocken slutar inte där. Miljömålsberedningen föreslår att år 2030 ska Sveriges utsläpp för inrikes transporter ha minskat med hela 70 procent. När Konjunkturinstitutet räknar på vad som krävs för att nå en sådan minskning tar de samtidigt med optimistiska siffror för energieffektivisering.

Trots de optimistiska siffrorna för effektivisering krävs att priset på diesel ökar till över 40 kronor per liter, om den nya klimatpolitiken ska kunna bli verklighet. En sådan skattechock kommer med all sannolikhet slå ut mycket stora delar av den basindustri som ännu finns kvar i Sverige, något som i Konjunkturinstitutets rapport mer eller mindre är ett uttryckligt syfte.

”Detta innebär att koldioxidskatten måste höjas rejält för att driva ner produktionen i transporttung industri”, skriver konjunkturinstitutet själva.

Kan bli ännu högre pris än 40 kronor litern

Nyheter Idag har talat med Ulf Perbo på organisationen Bil Sweden och han är djupt kritisk till Miljömålberedningens förslag.

– Först antar man en energieffektivisering, sedan räknar man med så många elbilar som man tror att det kommer finnas, sedan räknar man med alla biodrivmedel som man tror kommer finnas år 2030 och då ser man hur mycket som återstår för att minska utsläppen efter att man gjort alla åtgärder man kan göra för att försöka få ner utsläppen till 70 procent, som är målet.

Den sista åtgärden för att driva ner utsläppen blir alltså att kraftigt beskatta bränslen som bensin och diesel, varför ett pris om över 40 kronor litern för diesel blir verklighet om miljömålsberedningen får som de vill. Än värre är att beräkningen förutsätter en effektivisering av transporter som inte har stöd i empiri. Det framgår av konjunkturinstitutets rapport där ett diagram som visar utsläpp per ton och kilometer över tid pekar på att ingen effektivisering alls har skett sedan 1990.

Det betyder att dieselpriset kan behöva höjas ytterligare än de 40 kronor per liter som redan med dagens kalkyl kan bli verklighet. Ovanpå allt kommer de nya klimatmålen slå hårt mot svenska jobb.

– Vissa av de transporttunga basindustrierna måste helt enkelt skära ner och avveckla delar av sin verksamhet. Man måste få ner transportvolymerna, säger Perbo.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag