Skattefinansierad omskärelse stoppas i Skåne

Foto: Flickr
  • Söndag 21 maj 2017 2017-05-21
E-post 2209

SKÅNE Skattefinansierade omskärelser utförda av riskkapitalägda Capio stoppas trots de rödgrönas motstånd. Capio kommer nu få sina intäkter från de föräldrar som på egen hand är beredda att betala 7000 kronor för de ickemedicinska ingreppen, det blir följden av Sverigedemokraternas och Alliansens beslut.

Alliansen och Sverigedemokraterna i Region Skåne har fattat beslut om att ”patienter” hädanefter ska betala hela kostnaden för omskärelser av pojkar på icke medicinsk grund. Det rapporterar P4 Kristianstad.

Skånes skattebetalare har hittills fått betala kostnaderna åt de föräldrar som önskar göra omskärelser av sina pojkar. Omskärelser har utförts av det riskkapitalägda Capio som erhållit uppdraget från politikerna i Region Skåne.

Trots att det inte handlar om sjukvård hade regionfullmäktige svårt att komma överens om huruvida skattebetalarna helt skulle slippa betala ingreppen eller om de ändå borde bidra med minst hälften till de familjer som av kulturella och religiösa skäl vill omskära sina barn.

De rödgrönas förslag gick ut på att skattebetalarna fortfarande skulle stå för en stor del av kostnaden, minst hälften, de yrkade  med andra ord på en höjning av avgiften på 1800 kronor  till 3700 kronor. De rödgrönas förslag hade därmed också inneburit att det riskkapitalägda Capio även i fortsättningen kunnat ta del av skatteintäkter genom omskärelser av små pojkar.

Detta förslag röstades dock ner genom att en majoritet bestående av Alliansen och Sverigedemokraterna istället yrkade på att föräldrarna skulle få stå för hela kostnaden på egen hand.

Nu kommer omskärelserna att betalas av föräldrarna till barnen och priset uppgår, om det görs under narkos, till uppemot 7000 kronor.

Alliansen fick också igenom att omskärelserna får göras under lokalbedövning för barn under tre månader och under narkos för barn under två år. Efter att barnet fyllt två år är det inte längre tillåtet att omskära det.

Enligt samma beslut kommer också en ny upphandling av vården att göras när väl avtalet med Capio löpt ut.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag