Skatteverket godkände barnäktenskap med 14-årig flicka

Skatteverket är en av de myndigheter som outsourcat sin it-drift. Foto: Wikimedia Commons
  • Torsdag 19 feb 2015 2015-02-19
E-post

SVERIGE Förra året kom de två ungdomarna till ett Sverige där barnäktenskap är olagligt, men Skatteverket godkände ändå dem som ett gift par. – Man är ett barn när man är 14 år! Även om man kommer från ett annat land än Sverige, säger socialchefen Ragnhild Ekelund.

Sommaren 2014 anlände en 14-årig flicka till Sverige, tillsammans med sin 21-årige man. I Göteborg sökte de båda asyl och fick en lägenhet någonstans i Västsverige. Det avslöjade Ekot under torsdagsmorgonen.

Trots att det rörde sig om ett tydligt fall av barnäktenskap, vilket är olagligt i Sverige, godkändes äktenskapet av Skatteverket i och med att ungdomarna fick uppehållstillstånd.

Sedan den 1:a juli 2014 är det olagligt för individer under 18 år att ingå ett äktenskap i Sverige. Innan lagändringen trädde i kraft kunde enskilda under 18 år gifta sig, om exempelvis tillåtelse gavs av länsstyrelsen i det län där den enskilde hade sin hemvist. Om en ansökan om äktenskap lämnats in innan den nya lagen trädde i kraft, ska den gamla lagen gälla i det enskilda fallet.

Kryphål i nya lagen

Den nya lagen gör det mer eller mindre omöjligt för svenska medborgare att ingå barnäktenskap, men lämnar ett kryphål för individer som ingått äktenskap utomlands. Det äktenskap som Skatteverket godkände skulle med andra ord ha mycket svårt att bli verklighet om de två berörda individerna hade varit folkbokförda i Sverige innan giftermålet.

– Jag tror att det skulle bli ganska starka reaktioner om en svenskfödd flicka berättade att hon var gift. Men reaktionerna blir uppenbarligen inte lika starka när barn kommer från andra länder, säger en icke namngiven socialchef vid den kommun dit paret förflyttades till Ekot.

Ragnhild Ekelund, enhetschef på socialjouren i Göteborg, menar dock att det är för barnets bästa som sådana här äktenskap kan godkännas.

– Frågan är var tryggheten är för en person. Det skulle kunna vara att tryggheten är den partner man har med sig, förklarar hon för Ekot.

Socialtjänsten i placeringskommunen stod dock på sig och dess ifrågasättande av Skatteverkets beslut ledde till slut fram till att myndigheten annullerade äktenskapet.

– Man är ett barn när man är 14 år! Även om man kommer från ett annat land än Sverige, säger socialchefen.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag