SKOLDEBATT: Nej, svenska barn kommer inte bli en ”språkbrygga”

Kanske ett av skolans blivande klassrum. Foto: Faksimil Facebook
  • Måndag 16 Nov 2020 2020-11-16
E-post 58

Efter att SD i en debattartikel kritiserat Socialdemokraterna för att använda skolelever som integrationsredskap skrev opinionsbildaren Susanne Nyman Furugård en replik där hon kritiserade SD för hyckleri. Nu svarar SD i en slutreplik.

Sverigedemokraterna är en garant för motståndet mot en påtvingad integration.

Vi gläder oss åt att Susanne Nyman Furugård delar vår skarpa kritik mot att använda Sveriges barn som integrationspolitiska redskap, men ställer oss mycket frågande till hennes kritik mot vår politik för förskolan.

94 procent av alla barn i Sverige mellan 3 och 5 år går redan i förskola. Sverigedemokraterna föreslår därför obligatorisk förskola från tre års ålder för barn som har två utländska föräldrar och bor i ett utsatt område. Cirka 4 600 barn uppfyller dessa kriterier. Förslaget syftar till att dessa barn ska få möta certifierad svenskspråkig förskolepersonal, svenska normer och svenska värderingar samt att deras föräldrar ska ställas till arbetsmarknadens förfogande.

Ingenstans hävdar vi att det är svenska barn som ska utgöra språkbrygga, vilket självklart är av omsorg om våra barn. För övriga barn värnar vi föräldrars valfrihet just med hänsyn till vetskapen att barns behov ser väldigt olika ut och att det är av stor vikt att föräldrar själva får avgöra vad som passar just deras barn allra bäst.

Vi är fullt medvetna om att det krävs en mycket liten andel invandrarelever i alla barngrupper för en positiv språkutveckling.

Vi är även smärtsamt medvetna om att andelen barn med invandrarbakgrund idag är så pass stor att det svårligen går att få till vettiga proportioner för dem som så önskar. Vi kommer inte att verka för en aktiv sammansättning i förskolan baserad på etnisk bakgrund, vilket Susanne Nyman Furugård tycks befara.

Det gäller oavsett barnets ålder och varken nu eller framgent.

Läs de två första debattartiklarna:

SD: Socialdemokraterna använder skolbarn som integrationsåtgärd

Susanne Nyman Furugård: SD hycklar om bussning – vill använda förskolebarn som integrationsåtgärd

Om debattörerna

Patrick Reslow (SD) Riksdagsledamot i utbildningsutskottet

Jörgen Grubb (SD) Riksdagsledamot i utbildningsutskottet

Michael Rubbestad (SD) Riksdagsledamot i utbildningsutskottet

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag