Sköna beskedet för Sveriges Radio: Frias för ”Swishhora”

Radiohuset på Gärdet. Foto: Nyheter Idag
  • Måndag 11 maj 2020 2020-05-11
E-post 1370

SVERIGE Det var under en diskussion om fjolårets nyord i P4 Stockholms morgonprogram den 27 december som en programledare  raljerade över journalister som finansieras via Swish. – Jag kallar dem Swishhora, sade programledaren. Inslaget frias nu av en enig Granskningsnämnd.

Efter inslaget kom flera anmälningar in till Granskningsnämnden om att det var nedsättande att använda uttrycket ”Swish-hora”. I sitt svar till Granskningsnämnden skriver Sveriges Radio att inslaget inte bryter mot kravet om opartiskhet.

Sveriges Radio skriver även att man samtidigt har förståelse för reaktionerna.

”Ordet Swishhora är givetvis laddat och bruket av det var olyckligt. SR har stor förståelse för att det uppfattades som anstötligt av anmälarna”, skriver Sveriges Radio.

Granskningsnämnden valde att gå på Sveriges Radios linje. Beslutet att fria inslaget i P4 Stockholm fattades av Malin Bonthron, Bo-Erik Gyberg, Gunnar Springfeldt, Kristina Åberg och Sofia Olsson Olsén (Aftonbladets tidigare publisher). Nämnden skriver i sitt beslut:

”Granskningsnämnden konstaterar att programledarna i det aktuella inslaget samtalade i en lättsam ton och i direktsändning. Programledare B:s (Ola Gäfverth) uttalanden om swishjournalister var raljerande men riktades inte mot några enskilda journalister och förekom i en diskussion med anledning av språkrådets nyordslista. Mot bakgrund av inslagets kommenterande karaktär anser nämnden att uttalandet inte medför att inslaget strider mot kravet på opartiskhet.

I det anmälda inslaget inledde Ola Gäverths programledarkollega Cassandra Alm med att be Gäfverth förklara vad en Swishjournalist är.

– Någon som säger sig vara journalist men som inte tillhör ett mediehus men som tar in pengar, eh… på via Swish alltså. Man tigger pengar helt enkelt för att få fortsätta och verka. Jag kallar ju dem Swishhora, sade Gäverth medan Cassandra Alm fnissade.

Gäverth fortsatte:

– För att jag tycker att det någonstans… Jag tycker inte att de är… Man kan vara journalist visserligen utan att arbeta i något mediehus. Men det här är ju oftast åsiktsmaskiner som inte då skulle vilja kalla journalister utan debattörer i stället.

– Snor vår titel, flikade Alm in.

– Ja, men det är så här, då upphöjer man sig själv också när man helt plötsligt säger sig slåss för demokratin. Men det är väl inget fel att vara debattör, sade Gäverth.

– Nej, det är det inte.

P4:s programledare får liksom alla andra anställda på Sveriges Radio sin lön sedan årsskiftet 2018/2019 av skattebetalarna. Totalt får public service-bolagen (SR, SVT och UR) ungefär 8,5 miljarder kronor under 2020.

Sveriges Radios hela svar om Swish-hora

Sveriges Radio AB (SR) anser att inslaget överensstämmer med kravet på opartiskhet och anför följande. Morgon i P4 Stockholm är ett lokalt morgonprogram som består av musik och förinspelade eller förbokade intervjuer men till stor del uppkommer innehållet spontant och direkt.

SR anser att granskningsnämnden bör ta hänsyn till att det aktuella inslaget var en direktsändning och att uttalandet gjordes i ett lokalt morgonprogram med en lättsam karaktär.

Programledare B fick under samtalets gång en oförberedd fråga från programledaren vad swishjournalistik innebär. Efter att ha försökt ge en slags definition av ordet nämndes också ordet Swish-hora. Syftet med detta var att på ett tillspetsat sätt referera till den debatt som under en tid funnits kring att visst innehåll som finansieras via donationer inte alltid kan anses ha ett journalistiskt förhållningssätt.

Debatten har främst handlat om redaktionell integritet och transparens. B kunde ha varit tydligare med åtskillnaden i sitt resonemang och klargjort att det naturligtvis också finns seriös swishjournalistik av hög kvalitet. Ordet Swishhora är givetvis laddat och bruket av det var olyckligt. SR har stor förståelse för att det uppfattades som anstötligt av anmälarna.

Stöd Nyheter Idag

Hej. Vi hoppas att du gillar den här artikeln. Vi får inget presstöd utan du väljer själv om du vill stötta oss.

Om du sätter värde på det vi gör, bli prenumerant.

Bli PLUS-medlem

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag