Skräckrapporten avslöjar: Elbrist hotar hundratusentals nya svenska jobb

Foto: Faksimil Tillväxtverket samt Nyheter Idag
  • Torsdag 9 jul 2020 2020-07-09
E-post 5175

Bristen på stabil och pålitlig elförsörjning är nu så allvarlig att hundratusentals jobb riskeras. Det framgår ur en rapport från den statliga myndigheten Tillväxtverket. Även bostadsbyggandet hämmas av den allt mer akuta situationen, varnar myndigheten.

Tidigare har flera medier uppmärksammat att företag nekas utbyggnad och nyetablering av industri på grund av elbrist. Detta gäller både Mälardalen, Skåne och Västra Götaland.

Nu har den statliga myndigheten Tillväxtverket räknat utifrån olika scenarier på hur elbristen i faktiska tal drabbar Sverige. Det är en allt annat än munter läsning.

”Industrier i de tre regionerna riskerar att inte kunna expandera i den takt de önskar, eller att det inte är möjligt att starta nya energikrävande företag. Detta påverkar konkurrenskraften bland företagen på sikt, och även regioners förmåga att attrahera nya företag och branscher”, står att läsa i rapporten.

I samma rapport uppskattas att upp emot 124 000 jobb är i fara fram till 2040 på grund av bristen på elkraft.

Hämmar tillväxt och omställning till fossilfritt

En annan, minst lika allvarlig effekt av elbristen, är att den sätter stopp för bostadsbyggande. Detta slår extra hårt mot de tre utpekade regionerna där tillväxten är stor, men som då hämmas om inflyttad arbetskraft inte har någonstans att bo.

Detta i en situation där trångboddhet redan kommit att bli ett stort problem i delar av Sverige.

Problemen kan bli än större än de beräkningar som Tillväxtverket gör. En faktor som är svår att bedöma är elektrifieringen av transportsektorn. Om Sveriges cirka fem miljoner bilar i framtiden är eldrivna skulle detta ensamt öka behovet av el med 12 Twh per år.

Det motsvarar ungefär produktionen av mellan en och två kärnkraftsreaktorer. Om ytterligare gods och persontransporter elektrifieras kommer det ställa än högre krav på elproduktionen.

Regeringen stänger i praktiken ner elproduktion

Situationen med minskad planerbar elproduktion beror till stor del på politiska beslut. I vintras beslutade exempelvis Värtaverket i centrala Stockholm att lägga ner lokal elproduktion efter att kraftvärme straffbeskattades extra hårt.

Vid årsskiftet stängdes även en reaktor vid Ringhals ner, ett beslut som togs av statliga Vattenfall – ett bolag som ytterst styrs av svenska staten och därmed är underställd politiken. Och om ett halvår väntas ytterligare en fullt fungerande kärnkraftsreaktor stängas ned i Ringhals.

Men redan nu syns effekterna av regeringens klimatpolitik. Nyheter Idag kunde nyligen berätta att kraftverket i Karlshamn, som producerar el på att bränna tjockolja, sattes igång mitt under högsommaren för att möta skenande elpriser på över två kronor kilowattimmen.

Rädda svensk tillväxt Byt elavtal till svensk kärnkraft

Nyheter Idag tar elbristen på stort allvar. Om Sverige ska kunna växa och nya jobb skapas krävs stabil, pålitlig och ekonomisk elproduktion. Vi menar att det är rent vansinne att stänga ner fullt fungerande kärnkraftverk samtidigt som behovet av el ökar i samhället.

Vårt systerbolag Svensk Kärnkraft AB erbjuder elavtal till dig som vill stödja just svensk kärnkraft. All el säljs med ursprungsgarantier från detta energislag.

Genom att bli kund stödjer du indirekt även vår journalistik där vi granskar effekterna av politiska beslut.

Det är enkelt att byta elavtal – klicka här och följ instruktionerna eller skicka ett mejl till [email protected]

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag