Soldyrkare lever längre liv

Enligt en ny observationsstudie verkar det som att soldyrkare lever längre liv än de som stannar inomhus och undviker solen. Foto: Dean Hochman (CC-BY2.0)
  • Tisdag 22 mar 2016 2016-03-22
E-post 133

STOCKHOLM Ny forskning tyder på att de som vistas i solljus mycket i mindre utsträckning drabbas av hjärt- och kärlsjukdom än de som undviker solen, detta enligt en ny observationsstudie. Studiens författare lyfter fram solandets positiva hälsoeffekter.

Forskning har visat att det är förknippat med skadliga hälsoeffekter att undvika solljus. Förklaringen kan vara att brist på solljus orsakar D-vitaminbrist vilket är förknippat med förkalkningar i kroppens blodkärl, det kan också vara att solljus bidrar till bildandet av ämnen som gör kärlen vidare, vilket minskar blodtrycket. I den nya studien såg man att de kvinnor som höll sig borta från solljus hade 60 procents ökad sannolikhet att dö i hjärt- och kärlsjukdomar jämfört med de som solade.

– Att sola har många positiva hälsoeffekter. Tyvärr finns en allmän föreställning om att solen enbart är farlig och den bilden behöver förändras, säger Pelle Lindqvist, docent och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, som är studiens försteförfattare, till Dagens Medicin.

Däremot går det inte att säga att det är solandet eller fler timmar i solljuset som sådant som ligger bakom den minskade sjukdomsrisken. Däremot konstaterades det i observationsstudien, som omfattade 30 000 personer varav de studerade följdes i 20 år, att det innebär en riskfaktor att inte vistas i solen. Att inte vistas i solen beräknades vara en lika stor riskfaktor som rökning.

Studiens försteförfattare säger till Dagens Medicin att exponering för solljus är något som motarbetas på alltför många sätt, exempelvis med aktuella förslag som finns om att anlägga UV-skyddade miljöer som skuggar ned skolgårdar runt om i landet, något han anser vara dåligt för barnen det påverkar om det införs.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag