Sölvesborg vill placera nyanlända i S-styrda kommuner

Foto: Nyheter Idag/Privat
  • Torsdag 15 aug 2019 2019-08-15
E-post 4431

SÖLVESBORG Samstyret i Sölvesborg har presenterat en handlingsplan på 220 punkter med åtgärder som man vill genomföra under nuvarande mandatperiod. Bland annat vill man att nyanlända som anvisas till kommunen av Migrationsverket i första hand ska placeras i andra kommuner.

Syftet är att undvika framväxten av så kallade utanförskapsområden i Sölvesborg.

– Det finns många kommuner, inte minst socialdemokratiskt styrda, som har nischat sig som kommuner som väldigt gärna tar emot nyanlända. Så det bör inte vara ett problem, säger kommunstyrelsens ordförande Louise Erixon (SD) till P4 Blekinge.

Hennes parti styr kommunen tillsammans med M, KD och det lokala SoL-partiet – tillsammans kallade Samstyret. Enligt deras nya handlingsplan ska nyanlända i andra hand bo i tillfälliga bostäder som exempelvis husvagnar och baracker. Det berör dock bara ”myndiga personer utan barn”.

Samstyret går så långt att man vill pröva frågan om en kommun ska kunna tvingas ta emot nyanlända överhuvudtaget.

– Vi vill gärna pröva bosättningslagen och se hur den står sig mot det grundlagsskyddade kommunala självstyret. Vi tycker inte att det är rimligt att staten prackar på kommuner nyanlända utan att överväga förutsättningar och fråga vad kommunerna vill, säger Erixon till P4.

– Men det handlar också om att vi har en bostadskö i Sölvesborg, och vi har en efterfrågan på bostäder som ofta är större än utbudet. Tidigare styre har ju haft en modell att man låter nyanlända gå före. Vi tycker inte att det är rättvist, vi tycker det skapar polarisering och då måste det fram en annan modell.

Samstyret vill även att åldern på ensamkommande unga som placeras i kommunen ska prövas på nytt om det finns skäl att misstänka att den ålder som Migrationsverket registrerat skiljer sig från personens faktiska ålder.

Dessutom ska Barn- och utbildningsförvaltningen få i uppdrag att inom lagens ramar se till att slöjan ”och liknande plagg” inte förekommer på barn i kommunens barnomsorg.

Samstyret har även många förslag som inte berör invandring och integration. Däribland vill man ge Fritids- och kulturnämnden uppdraget att ”tillse att kulturarvet ges en särskilt framträdande plats i den offentliga konsten”.

”När konst köps in av kommunen ska tidlös och klassisk konst som ger uttryck för och harmoniserar med kommunens historia, lokala identitet och fysiskt bebyggd miljö, sättas framför utmanande samtidskonst”, skriver man i en annan punkt.

Samtliga 220 punkter i handlingsplanen finns att läsa på Blekinge Läns Tidning.

Stöd Nyheter Idag

Hej.

Det är många som likt dig läser Nyheter Idag.

Till skillnad från många av våra konkurrenter tar vi inte emot något presstöd eller deltar i statligt finansierade projekt (Faktiskt.se). Det gör oss mer oberoende. Samtidigt är vi frivilligt medlemmar av det pressetiska systemet.

Att vi inte har något statligt stöd innebär att vi själva bestämmer över vårt innehåll. Att vi själva bestämmer vilka frågor vi ska bevaka och att de vi står till svars för är våra läsare. Därför kan vi också utmana och pressa politiker, vi kan granska de frågor som vi tror att våra läsare anser är angelägna.

För att klara av det här behöver vi ditt stöd. Med en prenumeration på 69 kronor i månaden eller 349 kronor halvår, blir du en av dem som bidrar till att vi kan fortsätta med vår journalistik, fortsätta vara ett alternativ till SVT, SR och andra traditionella medier. Klicka på länken, det går snabbt och du gör en stor insats för oberoende journalistik. Tack.

Bli PLUS-medlem

Är du intresserad av ett större stöd eller att annonsera, mejla Pelle Zackrisson eller Chang Frick

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag