Språkkrav räcker inte – äldreomsorgen kräver kulturkompetens

Bild: Privat
  • Lördag 26 mar 2022 2022-03-26
E-post 953

”Återigen visar Socialdemokraterna prov på att de är naiva och ingenting förstår i själva sakfrågan. Denna vända handlar det om språkkrav inom äldreomsorgen. Det enda S förstår är att Sverigedemokraterna har väckt en behjärtansvärd fråga som berör och engagerar många människor”, skriver Jörgen Fogelklou, Kommunalråd SD Göteborg, och  Agneta Kjaerbeck Fullmäktigeledamot SD Göteborg.

Socialdemokratin har gång på gång, landet över, påtalat att jobb inom äldreomsorgen passar nyanlända väl. Att det krävs en viss kompetens i språket har de tidigare inte velat kännas vid. Man har inte velat inse att välfärden och tryggheten för den äldre påverkas negativt när man bortser från nödvändiga grundkunskaper i språket och god kännedom om ett lands kultur och levnadsvanor.

Låt oss vara extremt tydliga – äldreomsorgen ska aldrig någonsin tillåtas vara ett integrationsprojekt där människor lär sig svenska språket under arbetets gång.

När Sverigedemokraterna var först ut med att väcka frågan om språkkrav i Göteborg 2019, försökte den styrande alliansen rädda hem en stapplande äldreomsorg och förskola med att ”det finns introduktionsutbildningar på stadens intranät”. Efter påtryckningar från SD och S landade de i att det nu krävs utvärderade och kompetenshöjande insatser till anställda som behöver utveckla sitt språk.

Vi sverigedemokrater anser att det inte räcker. Vi vill att delar av insatserna ska innehålla utbildning och rimliga krav på kännedom om bland annat svensk kultur. Svenska språket är oerhört viktigt, men det är inte allt. En vårdgivare måste också ha basala kunskaper i svensk kultur och traditionerna.

Det är av stor vikt att känna till att sillen serveras kall. Detta må låta som självklarheter, men det finns dessvärre alldeles för många exempel där våra äldre blivit serverade exempelvis sill uppvärmd i mikrougn och bruna bönor (som om detta vore risgrynsgröt) i en djup tallrik med mjölk runtom. Det blir både ovärdigt och olyckligt för alla inblandade parter.

I en situation där en vårdare skall ta hand om en äldre som kanske hör dåligt, ser dåligt, med begynnande demens – är det viktigt att kunna knyta an till vårdtagarens begreppsvärld. Det räcker inte med att kunna stava till vissa ord. Man behöver också förstå vad dessa ord betyder.

Det är vår fasta övertygelse att de flesta anställda inom äldreomsorgen med utrikes härkomst, både vill och kan lära sig om svensk kultur, mat och högtider. Vi tror också att dessa vårdgivare verkligen vill kunna förstå uttryck och innebörd när en äldre säger: ”Jag känner mig ängslig” eller när olika ord som till exempel hemtrevlig, hemlagad och ungdomskärlek kommer upp i konversationer för att då kunna ge våra äldre den vård- och omsorg de förtjänar.

Det räcker inte att kunna stava och uttala orden rätt – man behöver också förstå vad dessa ord betyder för den äldre.

Vi sverigedemokrater har alltid förespråkat språkkrav för de personer som ansöker om svenskt medborgarskap. Menar Socialdemokraterna allvar med sina borde de naturligtvis ha stöttat vårt senaste förslag i Äldre vård- och omsorgsnämnden, förslag som de tidigare konsekvent röstat ner.

Idag vill Socialdemokraterna i Göteborg ge sken av att de äger ärendet. Sanningen är snarare att de äger skulden till hur det ser ut – den ansvarslösa migrationspolitiken.

Om debattörerna

Jörgen Fogelklou Kommunalråd SD Göteborg

Agneta Kjaerbeck Fullmäktigeledamot SD Göteborg

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag