Springare: Eliasson ljuger – Redovisat 2,1% färre ärenden till åklagaren

  • Torsdag 11 jan 2018 2018-01-11
E-post 4215

KRÖNIKA Eliasson ljuger för allmänheten när det gäller andelen uppklarade brott. Det menar Peter Springare i sin senaste krönika där han även synar Dan Eliasson uttalade mål om att få ner de lättuppklarade sk pinnjaktsbrotten.
”Nu råkar jag också veta att på många håll har man under 2017 blivit ålagda att koncentrera sig på pinnjaktsbrotten, för dessa är de enda som kan vända siffrorna till plus och därigenom rädda Dan Eliassons ansikte”, skriver Peter Springare. 

KRÖNIKA av Peter Springare

Åsikterna och argumenten som framförs i den här krönikan är skribentens egna och representerar inte nödvändigtvis Nyheter Idag.

Peter Springare arbetar till vardags med att utreda grova brott vid polisen i Örebro.

Återigen är Dan Eliasson i färd med att ljuga för sina chefer och föra andra politiker och allmänhet bakom ljuset. Han vill ljuga sig fri och skaffa alibi till sig själv och sina ”kollegor”. För mig är det häpnadsväckande och helt ofattbart att detta får fortgå år efter år

Dan Eliasson har nu innehaft funktionen som chef för hela Sveriges poliskår i tre år och siffrorna visar minus år efter år.

I dagarna har ”bokslutet” för polisverksamheten 2017 kommit ut. Dan Eliasson skriver artiklar internt till personalen och basunerar ut, att nu har den nedåtgående trenden vänt. Han ger också intervjuer i media där han berättar att för första gången sedan 2010 har siffrorna vad gäller polisens förmåga att utreda och klara upp brott, vänts till plus.

I Aftonbladet igår t ex, säger Dan Eliasson att han är väldigt nöjd med totalsiffrorna för 2017. Han konstaterar stolt att polisen redovisade 3,1 % fler ärenden till åklagaren jämfört med 2016. Han tar det som intäkt för att polismyndigheten har blivit 3, 1% bättre än fjolåret på att utreda och klara upp brott. Han har helt rätt i sak att 3,1% fler ärenden har redovisats till åklagaren, men sedan stämmer inget med verkligheten och han försöker manipulera och konstra för att rädda ansiktet på sig själv.

För att få en korrekt och rättvisande bild över utvecklingen hos polisen när det gäller att utreda och klara upp anmälda brott, måste man exkludera två kategorier. Nämligen narkotikabrott och trafikbrott. Dessa kategorier är i allt väsentligt brott som egeninitieras och redan på förhand i stort sett går att skicka till åklagaren med vändande post. Även kallade ”pinnjaktsärenden”. Dessa är generellt av mer administrativ karaktär och kräver ingen närmare utredning eller kriminalpolisiär verksamhet.

De kategorier som man kan mäta polisens utredningsförmåga och uppklarningsfrekvens är följande;
Våldsbrott, övriga brott mot person, skadegörelsebrott, olika typer av stöldbrott, tillgrepp i butik, bedrägeribrott, övriga brottsbalksbrott och övriga specialstraffrättsliga brott. Dessa nu uppräknade kategorier är de som ingår i polisen verksamhetsuppföljning.

Om man nu räknar på de sistnämnda åtta kategorier, med vilka man kan mäta polisens utrednings/uppklarningstrend så finner man att polisen redovisat 2,1% färre ärenden till åklagaren, jämfört med 2016. Alltså minus 2,1% Dan Eliasson. Och minus är alltså i detta sammanhanget sämre Dan Eliasson.

Hur kan man som chef vara nöjd med detta? Och om man jämför 2015 års siffror så hamnar vi 2017 på minus 15,2%!!! Så under Dan Eliassons ledning går vi ständig kräftgång och inget ljus finns i tunneln. Men Dan Eliasson är nöjd.

Flera civila utredare har inte påverkat ett dugg. Fler poliser kommer heller inte att påverka ett dugg. Anledningen till detta är helt enkelt att vi har ett gravt strukturellt fel inom organisationen och det befintliga ledarskapet.

Nu råkar jag också veta att på många håll har man under 2017 blivit ålagda att koncentrera sig på pinnjaktsbrotten, för dessa är de enda som kan vända siffrorna till plus och därigenom rädda Dan Eliassons ansikte. Jag råkar också veta att vissa polischefer i landet beslutat om att vissa pinnjaktstyper som normalt fu-begränsas inte längre får fu-begränsas. Detta är ett direkt regelvidrigt beslut eftersom detta endast beslutas av fu-ledare i varje enskilt fall. Allt detta naturligtvis för att på ett bedrägligt sätt vända kroniska minussiffror till plus.

Det märkliga i allt detta är också att jag i februari 2017 fick möjlighet att samtala med Dan Eliasson om just detta med siffror och mätning av polisens kapacitet när det gäller utrednningsverksamhetens utveckling. Han höll då med om att just trafikbrott och narkotikabrotten inte var relevanta i samanhanget och att jaga dessa pinnjaktsbrott inte längre var något som vi skulle ägna oss särskilt åt, även om dessa brott självklart också måste beivras. Där var vi helt överens. Men uppenbarligen har något hänt när det gäller pinnjaktsbrotten. De har bevisligen ökat och läggs in i statistiken för att få plussiffror.

Jag vädjar och hoppas att någon politiker läser detta och reflekterar över detta. Som det ser ut nu finns inget ljus i sikte med nuvarande ledarskap och en mycket kraftig reformering av strukturer i organisationen och utbyte av ledarskap måste till. Vi är redan på avgrundens bakgårdar och famlar inom den brottsutredande verksamheten. Frågan är bara hur länge vi orkar irra omkring där.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag