Springare: ”Klädsamt om fröken Ramberg kunde hålla sig till sanningen”

Anne Ramberg och Peter Springare. Foto: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons samt Nyheter Idag
  • Onsdag 21 feb 2018 2018-02-21
E-post

KRÖNIKA Peter Springare slår tillbaka mot Anne Ramberg efter att han anklagats för brott mot värdegrunden med ”angränsning till rasism”. 

KRÖNIKA Av Peter Springare

Det här är en krönika. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna och representerar inte nödvändigtvis Nyheter Idag.

Advokatsamfundets ordförande, Anne Ramberg fortsätter tydligen sitt rättshaveristiska korståg mot mig. Nu i sin egen blogg, där hon försöker slå fast sanningar som bara har sitt ursprung i ett antal aktivistiska dogmer. Det vore i alla fall klädsamt om fröken Ramberg kunde hålla sig till sanningen och citera mig rätt, när hon felaktigt försöker kasta rasistiska och konspiratoriska skuggor över min person och mina uttalanden

Mig veterligt har jag aldrig uttryckt att fenomenet gruppvåldtäkter skulle vara en ny företeelse.

I stället är min personliga uppfattning och som jag i olika sammanhang gett uttryck för, att de gruppvåldtäkter vi såg och hade att göra med för 15-20 år sedan var betydligt färre till antalet och var av en helt annan karaktär än de vi ser idag och som utvecklats de senaste 10- 12 åren.

Om vi tittar till de fällande domar som finns inom ramen för gruppvåldtäkter mellan åren 2012 till 2017 kan man se en mycket kraftigt övervikt av utomeuropeiska gärningsmän (ca 90%). Dessa uppgifter stöds både av BRÅ:s undersökning från 2005 och andra studier. Dessutom delas den uppfattningen av de flesta som aktivt jobbar med den problematiken. Det ligger inget kontroversiellt i detta. Det kan aldrig vara i strid mot någon värdegrund eller rasistiskt att ha den uppfattningen och även på en rak fråga uttrycka den uppfattningen.

Sen huruvida orsaken till den tydliga överrepresentationen har sin grund i socioekonomiska orsaker eller om det är en kulturell företeelse som i sig har sin grund i det faktum att våldtäkt i flera länder är tillåtet. Eller att flera länder har en medeltida uppfattning i jämställdhet och hur man förhåller sig till kvinnor etcetera. Det får var och en själv bilda sig en uppfattning om utifrån sina egna preferenser och analyser eftersom sådana som Anne Ramberg inte vill se några offentliga rapporter om den saken.

Att dra omkring och sexuellt antasta och våldta män/pojkar, kvinnor och tjejer i grupp, ser i vart fall inte jag som någon typiskt socioekonomisk förklaring. Att också diskutera dessa saker är heller inte rasistiskt eller brott mot någon värdegrund.

Är det i Anne Rambergs värld rasistiskt och brott mot värdegrunden att diskutera och slå fast att grovt våld och mord inom vissa utpekade religiösa och kulturella miljöer har sin grund i kultur, (hederskulturen)?

Är det i Anne Rambergs värld rasistiskt och brott mot värdegrunden att som advokat uttrycka ”Våldtäktsanmälningarna ökar och på mitt bord har jag många våldtäkter och gruppvåldtäkter. Majoriteten av de misstänkta jag möter i dessa mål har utländsk bakgrund”. ”Om vi ska arbeta förebyggande och få stopp på våldtäkterna är det dags att ta reda på hur förövaren ser ut”? Detta skrev advokat Massi Fritz för inte så länge sedan.

Är det i Anne Rambergs värld rasistiskt och brott mot värdegrunden att som f d polis med rötter i Afganistan (Mustafa Panshiri), föreläsa om gruppvåldtäkter som är tradition i vissa delar av Afganistan. Det kallas för ”pojklekar”. Då är det pojkar och män som har sex med varandra. Detta eftersom kvinnor inte tillåts ha någon plats i det offentliga rummet och då finns det en sådan längtan till det motsatta könet att man tvingas vara med andra män.

En annan företeelse är ”dansande pojkar”. Män köper yngre pojkar som de tvingar att dansa på fester etc. och därefter våldtas. Under drygt ett år har 15 ensamkommande pojkar från Afganistan dömts för gruppvåldtäkter på andra pojkar i Sverige. Det finns även gruppvåldtäktsdomar mot flickor/kvinnor inom den gruppen.

Detta Anne Ramberg är inte grundlösa påståenden och svepande rasism. Detta förekom inte i Sverige för 15 – 20 år sedan. Detta fenomen kan heller inte förklaras genom socioekonomiska faktorer. Att konstatera detta och torgföra detta har ingenting med rasism eller bristande objektivitet i samband med polisutredningar att göra. Tvärt om är det en tillgång att skaffa sig fakta och kunskap om bakomliggande orsaker till olika slags kriminalitet.

Detta borgar för bättre och professionella utredningar. Dessutom ägnar sig inte merparten av afghanska flyktingar åt detta med våldtäkter och kriminalitet, varför de självklart mår dåligt av allt detta. Av den anledningen är det också nödvändigt att prata om detta och lyfta problematiken för att komma till rätta med problemen. Detta är dock inget som aktivisten Ramberg verkar vara ett dugg intresserad av.

Jag har heller inte sett en enda yttrandefrihetsexpert uttala sig till stöd för Anne Rambergs aktivistiska och rättshaveristiska påhopp på mig. Anledningen till detta är naturligtvis att hon är helt vilse i pannkakan och saknar all insikt om sin egen begränsning när det kommer till regeringsformen och grundlagen.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag