Springare slår tillbaka mot M-politikern i Örebro: Har visst presenterat lösningar på problem och avgiftsfri tandvård är viktigt

  • Fredag 9 feb 2018 2018-02-09
E-post 529

ÖREBRO Anders Åhrlin (M) anklagar Peter Springare för att sakna lösningar på de problem han pekat ut gällande polisverksamheten. Åhrlin menar också att införande av avgiftsfri tandvård är en oviktig fråga för väljarna i Örebro län.
– Är det någon fråga som vi vet är väldigt angelägen för framförallt väldigt många pensionärer är det ju tandvård, de får ju strunta i att laga tänderna för de har ju inte råd, säger Peter Springare (ÖP) till Nyheter Idag.

Under torsdagen 8 februari offentliggjorde Peter Springare att han tar steget in i politiken, genom att ansluta sig till det lokala Örebropartiet.

Bara några timmar senare började återigen anklagelser mot honom att hagla. TV4 sände ett, över sex minuters långt reportage, om att Peter Springare får kritik av Anne Ramberg för att han ska ha brutit mot den värdegrund som hon vill se hos honom. Springare hade nämligen pratat om sina erfarenheter som polis och bland annat berört fenomenet gruppvåldtäkter, något som föranledde rasistanklagelser.

Kombinerat med rasistdrevet mot Springare blir han även sågad av M-politikern i Örebro, Anders Åhrlin. Men Åhrlins kritik handlar istället om att Springare bara pratar om problem och inte själv kommer med några lösningar samt att Örebropartiets frågor är ”sensationsfrågor” och inte viktiga för medborgarna.

Springare förstår varför Åhrlin, som är tidigare kollega inom polisen i Örebro, där Åhrlin hade uppdraget som presstalesperson, inte tar till sig Springares förslag till lösningar gällande polisverksamheten.

– Den klart övervägande majoriteten av den kritik jag framfört i social media, debattartiklar och tv-inslag har hått på att jag naturligtvis framfört förslag på lösningar. Jag har gång på gång föreslagit åtgärder för att höja produktiviteten och effektiviteten, det har jag framfört i många forum.

– Problemet är ju att en sådan som Anders Åhrlin, en politiker på förhållandevis hög nivå om det är i kommunen, samt att de högre cheferna i polismyndigheten inte tycker att lösningarna passar i deras sätt att sköta verksamheten på.

Vad är det för lösningar?

– Det handlar om att rätta till strukturer, rätta till ledningsfrågor, det gäller utbildningen, det gäller vidareutbildningen. kort sagt: åtgärder som uteslutande fokuserar på kärnverksamheten och professionen.

– Men det passar ju inte in i deras värld, för de är ju så inne i det administrativa styrsystemet. Det finns inte plats för mina idéer eftersom dessa istället fokuserar på det praktiska polisarbetet och professionen. Så jag förstår att Åhrlin har den uppfattningen, det ligger i sakers natur att sådana som han eller högre chefer inte kan lyssna på sådana här saker.

Att fri tandvård skulle vara en ”sensationsfråga”, håller inte Springare med om. Han tycker det är anmärkningsvärt att Åhrlin säger sig vilja förbättra för pensionärer medan han avfärder Örebropartiets reform om införande av fri tandvård för samtliga i Örebro län.

– Är det någon fråga som vi vet är väldigt angelägen för framförallt väldigt många pensionärer är det ju tandvård, de får ju strunta i att laga tänderna för de har ju inte råd.

– Så där tycker jag nog att Åhrlin är fel ute vad väljarna i Örebro vill ha och anser är viktiga frågor. Han kanske har fokus någonstans även där.

Han säger att Örebropartiet inte har någon chans i valet, håller du med?

– Han måste ju inta den hållningen. Svårt att tänka mig att han så kategoriskt har stöd för uppfattningen. Det verkar ju snarare som någonting han slänger ur sig i farten utan att ha tänkt till.

Att Örebropartiet vill sänka Anders Åhrlins och hans politikerkollegors löner, från 60 000-75 000 kronorsklassen ner till runt 30 000 kronor, är något Åhrlin menar skulle leda till att folk inte kommer söka sig till politiken.

– Det han i princip säger när han säger så där, är att vi ska ha folk i politiken somt ar sina uppdrag för att de ska tjäna mycket pengar. Då är frågan, vad är det egentligen för folk vi vill ha i politiken?

– Vi i Örebropartiet vill ha politiker med fötterna på jorden, som sätter det politiska arbetet i framsätet och lönen i baksätet, men han vill ha tvärtom, politikerlönen i förarsätet men politiken i baksätet, så tolkar jag honom.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag