SR-journalist om Sanandaji: ”Han har åsikter som utmanar sunda förnuftet”

Den yviga debatten fortsatte i sociala medier. Foto: Faksimil efn.se samt Facebook
  • Lördag 31 okt 2015 2015-10-31
E-post 479

SVERIGE Ett nytt bråk om migration rasar i sociala medier där nationalekonomen Tino Sanandaji går till attack mot journalisten Tonchi Percan efter att den senare kritiserat Sanandaji för att fara med osanning. ”Journalisters försök att leka forskningsauktoritet om invandring är ett fiasko av sällan skådat like”, skriver Sanandaji på Facebook.

Nationalekonomen Tino Sanandaji var inbjuden till programmet ”Nyhetsrummet” i Handelsbankens TV-kanal EFN för att diskutera invandringens ekonomiska effekter på Sverige. Sanandaji är känd för sin kritiska hållning gentemot påståenden att migrationen till Sverige går med ekonomisk vinst.

– Det är viktigt att förklara att de här budgetsiffrorna man diskuterar är kostnaderna för de två första årens initiala mottagande. Efter det kommer invandrarna in i den vanliga budgeten. Då slutar man räkna på dem, förklarade Sanandaji i TV-studion.

Vidare pekar Sanandaji på arbetsmarknaden där han hänvisar till en studie av nationalekonomen Joakim Ruist. Den studien slår fast att Sverige förlorar ekonomiskt på invandring och det beror på dålig arbetsmarknadsintegration, förklarar Sanandaji.

– Enligt en studie av Joakim Ruist kostar det ungefär 70 000 netto per år efter initial mottagning. Man betalar mer än man får ut. Sverige har OECD:s sämsta arbetsmarknadsintegration. Det har man haft i ungefär 30 år. Att hela tiden prata om att det blir en långsiktig vinst, det finns ingen beräkning som visar på det. Det är oseriöst.

Bråk om årstakten

I sociala medier möter Tino Sanandaji kritik från journalisten Tonchi Percan som är känd för att bland annat frilansa för Sveriges Radio Medierna. Det var ett citat från Sanandaji som blev startskottet för ett nytt bråk i sociala medier.

– I flera år har man snackat bort det här. Till och med nu när Sverige tar emot motsvarande en halv miljon asylsökare per år. Sverige kommer i år att ta emot fler flyktingar än vad man gjorde under hela andra världskriget, förklarade Sanandaji hos EFN.

Men Tonchi Percan uppfattade detta som om Sanandaji påstod att Sverige de facto tar emot en halv miljon människor per år.

”Här säger Tino Sanandaji att Sverige tar emot en halv miljon flyktingar per år. Fel! I EFNTV”, skriver Percan på Facebook tillsammans med en bild på Tino Sanandaji från teveprogrammet EFN.

Sanandaji reagerar direkt och påtalar i kommentarfältet att han sagt ”motsvarande” en halv miljon, alltså att han syftar på årstakten. Percan å sin sida svarar aldrig i kommentarfältet, men gör senare en ny attack mot Sanandaji på Twitter.

Sanandaji: ”Vänsterjournalister utan forskningsbakgrund”

Diskussionen kom senare att handla om huruvida Sverige tjänar på invandring och om det är som Sanandaji säger, att det inte finns någon forskningsstudie som visar att Sverige går med ekonomisk vinst på migration till landet. Den rapport Percan hänvisar till på Twitter handlar om Storbritannien, varför Sanandaji underkänner det som argument eftersom det är Sverige han talar om.

Nyheter Idag ringde till Tonchi Percan för att försöka reda ut det hela. Vad gäller frågan om huruvida Sverige tjänar på invandring hänvisar Percan till en rapport från OECD när vi talar med honom. Den rapporten går att läsa om på sajten Europaportalen.

– Det viktigaste buskapet vi har är att migranter har en positiv och som värst en neutral påverkan på ekonomin, förklarade Angel Gurría, generalsekreterare för OECD när han kommenterade rapporten.

Men på Facebook menar Tino Sanandaji tvärtom, att det inte finns någon rapport som visar det Percan påstår. Och Sanandaji, som är känd för att inte spara på krutet, går till attack mot vad han kallar ”vänsterjournalister utan forskningsbakgrund”.

”I invandringsfrågor krockar forskningsläget med journalistkårens värdegrund. Därför avgörs nu forskningsdebatter inom Public Service korridorer av vänsterjournalister utan forskningsbakgrund i stället för inom akademin. När journalisterna får avgöra är studier om Storbritannien bevis på att svensk invandring är lönsam”, skriver Sanandaji.

Sanandaji refererar även till en OECD-rapport, vilken han också underkänner. Men förutom att såga den rapporten svingar han även mot tankesmedjan Arena som tagit fram en rapport som visar att invandringen är lönsam. Den rapporten kallar Sanandaji en ”kalkonrapport” när han går till attack mot journalistkåren.

”Samma journalister kom fram till att OECD-rapporten där kostnader för asylmottagning exkluderas bevisar att asylmottagning är lönsam. DN avfärdade Jan Ekbergs forskning på basis av den påhittad invändningen att Ekbergs studie var under lågkonjunktur, trots att 2006 var högkonjunktur. LO-finansierade Arenas utskrattade kalkonrapport använder utan att tala om det ”kontrafaktiska” skatter i stället för riktiga skatter. Detta tankesmedjealster citeras som forskning av SVT och DN. Journalisters försök att leka forskningsauktoritet om invandring är ett fiasko av sällan skådat like”, fortsätter han.

Percan om Sanandaji: ”Han utmanar sunda förnuftet med sina teorier”

Att det råder heta känslor i den här debatten blir tydligt när vi undersöker argument och retorik från Percan och Sanandaji. I telefonen berättar Percan att han har en journalistisk bakgrund där han bevakat frågor som rör invandring, men att han inte är helt uppdaterad i debatten.

– Jag har inte följt det här så noga de senaste 20 åren. Jag jobbade i början av min karriär som invandrarreporter på SVT, men sen har jag inte följt det så noga. Men att det inte skulle finnas några positiva rapporter, det är liksom, det är inte att hålla sig till sanningen, säger Tonchi Percan till Nyheter Idag.

Och den rapporten som kommer från tankesmedjan Arena, som Sanandaji refererar till som ”kalkonrapport”, tycker Percan att man ändå kan hänvisa till – även om man inte håller med den. Tankesmedjan Arena ligger politiskt på vänsterkanten.

– Det finns ju till exempel Arena-rapporten som talar om positiva effekter, sen behöver man inte hålla med dem. Men att säga att det inte finns några forskarrapporter, det stämmer inte.

Sanandaji, som rasar mot vad han kallar vänsterjournalister, får själv mothugg från Tonchi Percan. I telefonen poängterar Percan att hela kontinenter tjänat på invandring och att man inte ska vara så dyster i frågan, samtidigt som han ger Sanandaji en bredsida.

– Han har åsikter som utmanar sunda förnuftet, just det där att invandringen inte är lönsam och har aldrig varit lönsam. Bara det att Nordamerika, Latinamerika och Australien är tre invandringskontinenter och alla tre är minst sagt framgångsrika ekonomier. Han utmanar sunda förnuftet med sina teorier.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag