Statliga åsiktsregistret korrelerar till 97,74 procent med Vian Tahirs privata block-lista

  • Tisdag 16 maj 2017 2017-05-16
E-post 675

STOCKHOLM Det åsiktsregister över Twitterkonton som myndigheten Svenska Institutet låtit upprätta stämmer till 97,74 procent överrens med Vian Tahirs privata blockeringslista för Twitter. Det visar en unik granskning som Nyheter Idag låtit utföra där vi samkört databaserna mot varandra.

Under måndagen berättade Nyheter Idag att myndigheten Svenska Institutet låtit upprätta ett sorts åsiktsregister. Syftet är att blockera användare på Twitter som kan misstänkas ägna sig åt ”drev, hot, hat och hets mot migranter, kvinnor och HBTQ-personer”.

Listan har även upprättats i ett preventivt syfte för att blockera användare som myndigheten bedömer kan vara framtida näthatare. Det betyder att Twitter-konton som blockerats ens inte behöver ha interagerat med Twitterkontot @sweden, ett konto som alltså administreras av Svenska Institutet.

Myndigheten berättar själv hur listan, som i praktiken kommit att bli ett sorts åsiktsregister, tagits fram

”Under veckan 8–14 maj 2017 gästades @sweden av Vian Tahir, en expert inom nätsäkerhet, som till vardags arbetar med att hjälpa andra att skydda sig mot troll och näthat. Under sin vecka som @sweden har hon med SI:s godkännande använt en blockeringslista, som är framtagen i samarbete med andra experter på näthat. SI har även tidigare givit curatorerna frihet att blockera användare, men denna vecka har det skett i större skala, enligt systematik och dessutom förebyggande. Det har inneburit att även konton som aldrig tidigare interagerat med @sweden har blivit blockerade”, står att läsa på myndighetens hemsida.

Samkörningen av databaserna avslöjar: Stämmer överrens med 97,74 procent

Under gårdagskvällen publicerades länkar till en databas på internet som påstods visa de Twitter-konton som blivit blockerade. Journalisten Emanuel Karlsten berättar på sin blogg att den listan är Vian Tahirs egen och inte Svenska Institutets lista.

I den listan, som Vian Tahir själv tagit fram, förekommer 14 449 unika Twitterkonton.

Under tisdagen har Nyheter Idag tagit del av den databas, daterad den 10 maj 2017, som Svenska Institutet använder sig av för att blockera Twitteranvändare. Den databasen visar hur myndighetens blockeringslista såg ut just vid det datumet. I den listan förekommer 14 393 unika konton.

När Nyheter Idag samkör databaserna mot varandra matchar de varandra med 14 123 unika Twitterkonton. Procentuellt visar det att myndighetens lista stämmer överens med Vian Tahirs till 97,74 procent.

Riksdagsledamoten Hanif Bali (M) är en av hundratals kritiker mot listan. Han berättade för Nyheter Idag under måndagen varför databasen är att betrakta som ett åsiktsregister och varför det är djupt problematiskt att staten låter upprätta ett sådant register. Bali har tagit del av Nyheter Idags granskning av matchningen mellan den statliga listan och Vian Tahirs egen, och han menar att resultatet är anmärkningsvärt.

– Det betyder alltså att dom farit med osanning när dom sagt att det här är någon form av professionell sammanställning, utan det verkar vara den högst subjektiva listan som den här snöflingan har komponerat, säger han.

Är du med i statens åsiktsregister? Klicka här för att söka på ditt eget namn!

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag