Stockholms stad sponsrade vänsterextrem samlingslokal där våldsamt upplopp planerades

Här i lokalen "Sputnik" i Skarpnäck planerade vänsterextremisterna det våldsamma upploppet mot polisen. Bilden är tagen ur polisens förundersökning. Foto: Polisen
  • Fredag 13 Nov 2015 2015-11-13
E-post 910

STOCKHOLM Nu kan Nyheter Idag avslöja att den lokal där vänsterextremister planerade våldsamt upplopp mot polisen fick skattemedel för sin verksamhet. – Vi tyckte att vi skulle ha mer pengar till deras verksamheter som är lite mer mot kultur, de hjälper utsatta barnfamiljer och så, säger Alexandra Mattsson (V) som ville ge verksamheten ytterligare skattemedel.

Denna veckan pågår en rättegång mot ett 15-tal militanta vänsterextremister, misstänkta för våldsamt upplopp och en rad andra brott i Kungsträdgården förra året. I den mycket omfattande förundersökningen, som Nyheter Idag tagit del av, presenteras bilder från en lokal i skarpnäck som polisen spanat på.

Verksamheten drevs av personer med kopplingar till AFA

Bilderna är tagna kvällen innan det våldsamma upploppet och visar, enligt förundersökningen, hur en rad kända vänsterextremister i förväg planerat det våldsamma upploppet. Nyheter Idag kan nu avslöja att lokalen, som gått under namnet ”Sputnik”, då drevs av människor med kopplingar till den våldsbejakande vänsterextrema miljön.

På lokalens hemsida namnges tre personer som samordnar verksamheten. Två av dem uttrycker stöd för våldsbejakande vänsterextrema grupper på sina Facebooksidor, där den ena enligt egen utsago, är en del av AFA Stockholm. På Facebook uttrycker personen stort missnöje mot Ung Vänster Storstockholm för att de markerat avstånd mot vad man kallar ”radikala antifascister” i samband med ett arrangemang.

”Den rörelse som för kampen mot fascismen måste vara bred och folklig, det är helt riktigt, men inte på ett sätt som innebär att den samtidigt blir trubbig och uddlös. En splittrad antifascism saknar kollektivets styrka och en tandlös antifascism är precis lika oanvändbar”, skriver personen på Facebook.

Hon har även uttalat stöd för AFA genom att citera AFAs egen text i samma inlägg.

”Vi i AFA Stockholm vill med detta uttalande bemöta och fördöma de falska uppgifter som Ung Vänster Stockholm har gått ut med. Det stämmer att tre av oss under dagen har besökt Ung Vänster för att samtala om arrangemanget och framföra våra ståndpunkter, vi har dock INTE hotat någon, eller sagt att vi ska ’pissa’ på någon vilket Ung Vänster påstår i sitt uttalande”.

Den andra personen, som uppges arbeta med samordning av verksamheten på lokalen Sputnik, uttrycker stöd för Syndikalisterna på sin Facebooksida i samband med en första maj-demonstration. Syndikalistiska ungdomsförbundet är en av de organisationer som den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism menar ingår i den autonoma miljön.

”Syndikalistiska ungdomsförbundet arrangerar också kurser om den autonoma vänstern, där deltagarna bland annat får lära sig hur man bör agera för att inte bli gripen av polis i samband med ’konfrontativa aktioner’, eller hur man ockuperar hus”, står att läsa på hemsidan samtalskompassen – en sida som drivs i regi av Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

Vänsterextremisterna fick skattemedel för verksamheten i sin lokal

Nu kan Nyheter Idag avslöja att den lokal som vänsterextremisterna använt för att planera och förbereda det våldsamma upploppet mot poliser i Kungsträdgården, har varit finansierad av skattemedel. I mars 2013 beslutade Skarpnäcks stadsdelsförvaltning att utbetala bidrag om 15 000 kronor.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har egna riktlinjer för hur skattemedel får lov att användas.

”Bidrag kan avse evenemang och aktiviteter som på olika sätt bidrar till att öka människors samhällsengagemang och erbjuder meningsfulla fritids- eller kulturaktiviteter. Bidrag kan även sökas för verksamhetsstöd såsom lokalhyror, administration, mötesverksamhet med mera”, står att läsa i stadsdelsförvaltningens riktlinjer.

När beslutet om det ekonomiska stödet till Sputnik fattades, reserverade sig Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Skarpnäcks stadsdelsnämnd. De ville ge ytterligare 5000 kronor till vänsterextremisternas lokal, enligt stadsdelsnämndens beslutsprotokoll.

Nyheter Idag har talat med Alexandra Mattsson i Vänsterpartiet, en av ledamöterna som reserverade sig och istället ville ge mer pengar till Sputnik. Hon förklarar att stödet till verksamheten bland annat beror på att Sputnik hjälpt till med sociala frågor i samband med att en större brand inträffade i ett bostadshus.

– Vi tyckte att vi skulle ha mer pengar till deras verksamheter som är lite mer mot kultur, de hjälper utsatta barnfamiljer och så. Det hade varit en brand i Skarpnäck där de gjorde en jättestor insats.

Var du medveten om att en av dem som driver Sputnik uttryckt stöd för AFA?

– Nej.

Det kände du inte till?

– Nej, när man får sådana här föreningsbidrag så är det tjänstemän som jobbar på förvaltningen, på stadsdelarna, som får ansökningar och bereder förslag till beslut. Vi får bara se ansökningen och där står det att; ”vi bereder kulturverksamhet, vi gör det, PRO tar hand om pensionärer”, så man vet inte mer än så

– Det är ingen av oss politiker som kände till det, det kan jag inte tänka mig.

Så det fanns inga politiska skäl till att du ville skänka pengar till just Sputnik?

– Nej, det mesta av pengarna fick till PRO och äldreorganisationer. Det är inget fel med att de får pengar, men vi ville bredda så att det även var till kulturverksamhet. Vi kände inte till något om enskilda personer i organisationer, det får inte vi som underlag till beslut.

Nyheter Idag har talat med fler ledamöter i nämnden. De bekräftar uppgifterna om att verksamheten i Sputnik varit till stor hjälp i samband med en brand i ett hyreshus i Skarpnäck, vilket de förklarar varit orsaken till att de bidragit med pengar. Enligt tidningen Arbetaren var ett 70-tal lägenheter drabbade av den branden.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag