Stor undersökning: Världen vill ha färre migranter

  • Tisdag 1 jan 2019 2019-01-01
E-post 1081

Den Washington-baserade tankesmedjan Pew Research Center har undersökt attityderna till migration i 27 länder över hela världen under våren 2018. Undersökningen visar på ett stort motstånd över hela världen mot migration. Mediansiffran globalt är att 45 procent vill ha färre migranter än idag, medan 36 procent är nöjda med dagens nivåer, och 14 procent vill ha fler migranter.

Det undersökta landet där motståndet mot migration är allra störst är Grekland, där 82 procent vill ha färre migranter än idag, medan endast 2 procent vill ha fler.

Grekland har befunnit sig i ekonomisk kris sedan 2008, och är samtidigt ett transitland för migranter på väg från Mellanöstern mot Europa, där migranter samlats upp i stora läger på de grekiska öarna.

Efter Grekland följer Israel, där 73 procent vill ha färre migranter, Ungern med 72 procent och Italien med 71 procent. Både Ungern och Italien styrs av högerregeringar som lovat att hålla migrationen till landet på låg nivå.

Läs även: Våldsamma protester i Belgien mot FN:s migrationspakt

Motståndet mot migration är också starkt i Ryssland, där 67 procent angett att de vill ha färre migranter, Sydafrika där motsvarande siffra är 65 procent och Argentina med 61 procent.

Sydafrika har flera gånger de senaste åren skakats av våldsamma demonstrationer mot migration från länder som Zimbabwe, Botswana och Somalia.

I Sverige vill 52 procent ha färre migranter enligt undersökningen, medan 33 procent är nöjda med dagens nivåer och 14 procent vill ha fler migranter.

Motståndet mot migration är med andra ord större i Sverige än medianen för samtliga undersökta länder, men också större än mediansiffran för Europa, där 51 procent vill ha färre migranter.

Det enda land i undersökningen där fler har angett att de vill ha fler migranter än färre är Japan, där 23 procent vill ha fler migranter och 13 procent vill ha färre.

58 procent är emellertid nöjda med dagens migration till Japan där fokus ligger på arbetskraftsinvandring och flyktinginvandringen är extremt låg. År 2017 beviljades 20 asylansökningar av 19 628, alltså 0,2 procent.

Prova PLUS för 69 kronor i månaden. Köp nu!

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag