Sundström (M): Skyttedals ängslighet sänker KD

Foto: EPP/Pressbild
  • Lördag 16 mar 2019 2019-03-16
E-post 339

DEBATT Sara Skyttedal visar prov på en ängslig undfallenhet och acceptans av vänsterns världsbild när hon på ett förenklat sätt kallar Frankrikes Emmanuel Macron och Ungerns Victor Orban lika destruktiva och försvarar att en process inleddes för att försöka ta av Ungern dess rösträtt i EU. Det skriver Henrik Sundström, kandidat för Moderaterna till EU-parlamentet.

Jag har av och till tidigare tippat att KD skulle kunna bli större än M i valet till Europaparlamentet maj. Anledningen till det att är KD i mycket har struntat i vad media och proffstyckonomer har dikterat vara den rätta hållningen i många frågor, och istället gått sin egen väg.

Efter idag tror jag dock inte längre att KD kommer att göra något superval. Skälet till det är att Kristdemokraternas toppkandidat Sara Skyttedal har intervjuats i Dagens Nyheter, där hon jämför Frankrikes Emmanuel Macron och Ungerns Victor Orban som lika destruktiva. Vidare delar hon ett citat på Twitter där hon säger att EU-parlamentet ”på goda grunder” inledde ett artikel 7-förfarande mot Ungern. Något som, om det skulle fullbordas, innebär att Ungern blir av med sin rösträtt.

Till att börja med så är det en extrem förenkling av politiska hållningar och skeenden att bara rakt av jämföra Orban och Macron. Det är en grund beskrivning som inte alls fångar den underliggande komplexiteten i frågorna, eller för den delen ger något vettigt svar på vilken sorts EU man vill se.

Men vad värre är, så andas hela jämförelsen en ängslig undfallenhet gentemot det gängse vänster-narrativet. Var det inte motstånd mot just detta som var KD:s framgångssignum?

Det är knappast svårt att hitta välgrundade invändningar mot EU-parlamentets omröstning mot Ungern. Till exempel så vilade kritiken på en rapport som författats av Judith Sargentini, grön vänster från Nederländerna.

Med andra ord knappast någon objektiv tjänstemannarapport, utan en rent politiskt produkt. Den närmaste jämförelsen är att KD skulle ha kritiserats av riksdagen på grundval av en rapport som skrivits av Valter Mutt och Hans Linde.

Föga förvånande har Ungerns regering kraftiga synpunkter på faktainnehållet i rapporten. Innan man dömer i en tvist bör man höra båda parter.

Skyttedals artikel må tilltala väljare på den svenska vänsterflanken. Men det är tråkigt att se att hon inte vågar gå längre bortom åsiktskorridoren. Det hade den svenska debatten tjänat på.

Artikel 7

I EU:s Lissabonfördrag fastställs att en majoritet i EU-kommissionen, EU-parlamentet eller bland medlemsländerna kan dra igång ett särskilt förfarande när det finns ”en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter värdena i artikel 2”.

Det som nämns i artikel 2 är bland annat ”respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter”.

För att kunna straffa ett medlemsland – i så fall med indragen rösträtt – krävs dock enhällighet bland alla övriga medlemsländer.

I artikel 7 stipuleras fyra steg:

  1. Fastställande att det finns ”en klar risk” för att ett land åsidosätter värdena. Krävs minst fyra femtedelar av övriga EU-länder
  2. Fastställande att ett land verkligen åsidosätter värdena. Ska göras enhälligt av samtliga övriga EU-länder utom det utpekade landet
  3. Beslut att tillfälligt upphäva exempelvis landets rösträtt. Måste också göras enhälligt
  4. Beslut att ändra eller återkalla tidigare åtgärder

Tidigare har både Tjeckien och Polen sagt att man inte kommer släppa igenom ett paragraf 7-förfarande mot Ungern och att man stöder landet.

Om debattören

Henrik Sundström är advokat och kandidat till EU-parlamentet för Moderaterna. Han står på plats 25.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag