Svenskar minst ignoranta enligt nytt index

Sverige tar en hedervärd tredjeplats.
  • Fredag 31 okt 2014 2014-10-31
E-post 23

I en ny undersökning från opinionsinstitutet Ipsos Mori framkommer det att Sverige är det land som är minst ignorant. Studien undersökte föreställningar om hur många muslimer och arbetslösa man tror det finns i landet.

Undersökningen som utförts i 14 länder visar att Italien är det land som toppar detta ignoransindex tätt följda av USA. På frågan om hur många invandrare som finns i Italien blev genomsnittssvaret 30% när det enligt undersökningen endast är 7% bosatta där. I denna statistik räknas dock inte personer med utländsk bakgrund som fått italienskt medborgarskap. De tillfrågades även om hur många muslimer man tror bor i landet. Här var överskattningen störst i Frankrike där genomsnittssvaret var 30% när det enligt undersökningen rör sig om 8%. Frankrike är det västerländska land som har störst andel muslimer.

Stor underskattning av kristna utövare

Nära samtliga västerländska länder i studien underskattar antalet kristna utövare i sina egna länder. För Sveriges del gissade deltagarna att drygt hälften, 48 procent, var utövare av den kristna tron. Enligt undersökningen är det dock 67 procent som räknar sig som kristna. Tyskland var enda landet som gissade helt rätt, 58 procent.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag