Sverige har flest fattigpensionärer i Norden

Foto: Flickr
  • Onsdag 25 okt 2017 2017-10-25
E-post 2475

SVERIGE Ny statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB, visar att Sverige har flest pensionärer som lever i risk av fattigdom i hela Norden. Statistiken visar även att var fjärde person i åldersgruppen 75 eller äldre riskerar att hamna i fattigdom.

Ungefär var sjätte person i Sverige som är över 65 år har en så låg inkomst att de riskerar att hamna i fattigdom. Det är en högre andel av pensionärer som lever nära fattigdomsgränsen än vad som finns i de andra nordiska länderna, det visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Sverige har den absolut största andelen pensionärer med en disponibel inkomst under den relativa fattigdomsgränsen av alla de nordiska länderna. I Sverige har ungefär 17 procent av de som är äldre än 65 en låg disponibel inkomst i jämförelse med resten av Norden där samma siffra är mellan 9 och 12 procent.

SCB följer EU:s definition gällande vad som är att befinna sig i risk för fattigdom. Den definitionen lyder att om ett hushåll har en disponibel inkomst som är mindre än 60 procent av medianvärdet för hela befolkningen. Inom EU lever 14 procent av befolkningen med en inkomst som gör att de kan riskera fattigdom.

Ju äldre man blir desto större blir risken att hamna i fattigdom. Var fjärde person som är 75 år eller äldre har en låg disponibel inkomst jämfört med var nionde person i åldersgruppen 65-74 år. Äldre kvinnor drabbas hårdare än äldre män. Var tredje kvinna i åldersgruppen 75 år eller äldre har en låg disponibel inkomst jämfört med var sjunde man i samma åldersgrupp.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag