Sverigedemokraterna: Skolan är inget integrationsprojekt

Jörgen Fogelklou och Patrick Reslow
  • Måndag 18 maj 2020 2020-05-18
E-post 1860

Samtliga partier i Göteborg utom SD röstade för att låta nyanlända elever gå före andra vid skolvalet. Det är ett totalt haveri av de övriga partierna som visar att de inte förstått någonting. Skolan är inte, och ska aldrig bli, ett projekt för att integrera nyanlända, skriver Jörgen Fogelklou och Patrick Reslow, Sverigedemokraterna.

I slutet av förra veckan uppdagades haveriet med höstens skolval för allmänheten. Ett skräckexempel handlar om en tolvårig flicka. Bägge hennes syskon går på skolan som ligger tvärsöver gatan. Nu tvingas denna tolvåring att ensam resa till Frölunda torg, en resa på 45 minuter med flera byten.

Tryggheten i Göteborg är tyvärr inte längre vad den var – till mångt och mycket en följd av övriga partiers bristfälliga invandringspolitik. När ungdomsrån, våld och andra trakasserier blivit vanligare på gator och torg så förstår man de förtvivlade föräldrarnas svidande kritik mot det nya skolvalet.

Vi har varnat för konsekvenserna av att röra om i det fria skolvalet i snart över 7 år. I Göteborg har övriga partier godkänt grundskolans prioriteringsordning två gånger. Dels i Kommunstyrelsen 2015 samt så sent som 2019 i Grundskolenämnden.

Några av dagens kommunalråd har alltså röstat aktivt för detta minst två gånger.

Det kan därför omöjligt komma som en överraskning för dem nu. SD Göteborg har som enda parti röstat emot detta, samt att vi har yrkat på att förtur för nyanlända skulle tas bort redan för 7 år sedan.

Tyvärr pratade vi då inför döva öron. Det vi varnade för då, har idag blivit verklighet.

Sedan skolplaceringsbesluten började skickas ut 30 april har vi fått in vittnesmål från förtvivlade vårdnadshavare till barn som enligt besluten – tvärtemot önskemålen – skiljs från övriga klasskamrater, placeras mil från hemmet och dagligen tvingas till timmar av extra restid. Är det så här regeringen vill att det ska fungera i hela landet?

Regeringens ambition om att öka likvärdigheten i skolvalet riskerar att öppna upp för en rad märkliga inskränkningar av ett verkligt fritt skolval. Det råder inga tvivel om att det vore ytterst olyckligt om hela landet skulle drabbas av ett system liknande det som nu råder i Göteborg.

Bland annat finns det en stor och uppenbar risk att skolorna framöver kommer att kvotera in till exempel nyanlända för att uppfylla kravet på ”allsidig sammansättning”. Detta är något vi kommer att motsätta oss med emfas.

Skolväsendets överklagandenämnd fattade ett beslut den 16:e september 2019 om att överklaga skolplaceringen. Nämnden riktade en mycket skarp kritik mot Göteborgs grundskolenämnd baserat på det faktum att de låter nyanlända barn få förtur till vissa skolor.

Ett beslut i Högsta förvaltningsdomstolen fastslår att urvalet till skolan ska ske på ett ”objektivt, sakligt och icke-diskriminerande sätt”, vilket ansvarigt kommunalråd för Liberalerna lutade sig mot och ansåg legitimera prioriteringsordningen.

Något som Skolväsendets överklagandenämnd förkastade eftersom en nyanländ elev inte är en saklig urvalsgrund. Liberalernas kommunalråd meddelade att man skulle se över regelverket men höll fast vid behovet av att sprida ut nyanlända i stadens skolor.

Efter utvärderingen av 2019 års skolval kan vi konstatera att inga som helst förändringar av prioriteringsordningen är utförda och att regelverket fortfarande gäller.

I praktiken innebär detta att Göteborgs stad bryter mot lagen när man låter nyanlända elever prioriteras högre än andra barn. Skolan är inte, har inte varit, och bör aldrig få bli ett integrationsprojekt.

Detta kommer vi att motsätta oss in i det sista. Skolan är en plats för lärande. Vi kommer alltid stå på föräldrarnas och elevernas sida i kampen mot den stelbenta byråkrati som nu växer i omfattning.

Om debattörerna

Jörgen Fogelklou (SD) Oppositionsråd Göteborg

Patrick Reslow (SD) Riksdagsledamot utbildningsutskottet

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag