Sveriges EU-parlamentariker talar ut i Nyheter Idag: ”Flyttkarusellen ett vansinne!”

  • Onsdag 12 mar 2014 2014-03-12
E-post 0

Varje månad flyttar EU-parlamentet mellan Bryssel i Belgien och Strasbourg i Frankrike. Det kostar omkring två miljarder kronor om året och skapar cirka 19.000 ton koldioxidutsläpp per år. För parlamentarikerna blir arbetet tungrott och ineffektivt.

Sveriges EU-politiker höjer nu tonläget, vässar vapnen och kräver att flyttkarusellen stoppas visar en kartläggning som Nyheter Idag genomfört.

– Vansinne, är den genomgående kommentaren till flyttcirkusen.       

Varje månad flyttar EU-parlamentets 766 ledamöter samt deras administration mellan Bryssel i Belgien och Strasbourg i Frankrike. Anledningen är en överenskommelse från 1992 mellan de dåvarande EU-länderna om att parlamentets huvudsäte ska finnas i Strasbourg – medan parlamentarikerna själva av praktiska skäl tillåts sammanträda i Bryssel där EU-kommissionen finns. Frankrike fick dock igenom att parlamentarikerna måste sammanträda i Strasbourg fyra dar per månad. Dessa regler finns inskrivna i EU-fördraget (Lissabonfördraget) och kan inte förändras av parlamentet.

Beslutet att ha Strasbourg som säte tvingades fram av Frankrike som inte kunde – och fortfarande inte kan – acceptera en förminskad roll i EU-byråkratin. I botten finns också gammalt groll mellan Frankrike och Tyskland.

I takt med att flyttlassen rullar iväg rullar pengarna också iväg. Omkring två miljarder kronor årligen kostar flyttlassen och ca 19.000 ton koldioxid släpps i onödan ut per år från transportbilarna.

Dessutom blir parlamentarikernas arbete tungrott och ineffektivt.

Men ordningen består.

Nu höjer flera svenska EU-parlamentariker eller parlamentskandidater rösten, vässar vapnen och kräver att flyttkarusellen stoppas visar en kartläggning som Nyheter Idag genomfört bland partiernas toppkandidater. Från höger till vänster är kritiken hård:

– Fullständigt vansinne, säger Marita Ulvskog (S).

– Ett förtroendemässigt nederlag för EU, säger Lars Adaktusson (KD).

De svenska EU-parlamentariker som valt att medverka i Nyheter Idags undersökning pekar ut fyra tunga problemområden:

De höga kostnader som flyttandet medför.

Långtradarfrakternas påverkan på miljön.

Det ökade politikerföraktet.

Ineffektiviteten i parlamentsarbetet.

Detta är i sammandrag kommentarerna från de EU-parlamentariker eller parlamentskandidater som valt att medverka i kartläggningen:

Mikael Gustafsson, Vänsterpartiet:

– Flyttandet mellan Bryssel och Strasbourg är verkligen inte befogat! Det påverkar miljön, skapar ökade kostnader och påverkar den sociala dimensionen för alla anställda som måste åka till Strasbourg en gång varje månad.

Marita Ulvskog, Socialdemokraterna:

– Flyttandet är fullständigt vansinne. Det kostar mycket pengar och är en påfrestning på miljön i form av klimatutsläpp. Dessutom skapas ett politikerförakt som kan utnyttjas av högerextremister och andra antidemokrater. Det värsta är påfrestningarna på demokratin. Folk ser dagens massarbetslöshet, den europeiska krisen och alla konflikter som uppstår ur den. Mitt i allt detta flyttas EU-parlamentet till Strasbourg tolv gånger per år för att påminna om att det är fred i Europa och att Tyskland och Frankrike lever i harmoni med varandra. Det är inget monument som fungerar idag. Istället provocerar det.

Marit Paulsen, Folkpartiet:

– Flyttandet är inte befogat. Det är ineffektivt på flera sätt – det skapar både restid, stress och miljöpåverkan. Det är också helt obegripligt för väljarna.

Kent Johansson, Centerpartiet:

– Jag tycker flyttcirkusen är fullständigt onödig. Det värsta är det slöseri i utsläpp och pengar som flytten för med sig. Flyttandet underminerar också Europaparlamentets legitimitet. Folk blir förbannade över att det får fortgå och det har jag full förståelse för.

Lars Adaktusson, Kristdemokraterna:

– Flytten har ett symboliskt värde men till en mycket stor kostnad. Därför borde vi se till att avsluta pendlandet. Ur kostnadssynpunkt och miljösynpunkt är det inte försvarbart. Det måste också betraktas som ett förtroendemässigt nederlag för EU. Det vilar ett tungt ansvar på de politiska företrädare som förordar denna flyttcirkus, eftersom det underminerar tilltron till det europeiska samarbetet.

Kristina Winberg, Sverigedemokraterna:

– Flyttandet är inte motiverat. Det kostar stora pengar och skapar onödig byråkrati.

Soraya Post, Feministiskt Initiativ:

– Jag tycker inte flyttandet är befogat med tanke på de kostnader både ekonomiskt och miljömässigt som uppstår. Symbolvärdet rättfärdigar inte kostnaderna.

Jörgen Appelgren, Junilistan:

– Flyttandet är ett totalt vansinne. Det är obegripligt att denna lösning accepterats och fördragsskyddats. Utöver de uppenbara nackdelarna i form av direkta kostnader, minskad effektivitet och miljöaspekten så skadar det förtroendet för EU som organisation.

Christian Engström, Piratpartiet:

– Flyttandet är fullständigt vansinne. Det tar tid, kostar pengar och tillför ingenting positivt alls. Dessutom blir det svårare och dyrare för aktivister och engagerade medborgare att vara på plats när viktiga omröstningar sker. Det bidrar till att öka avståndet mellan de folkvalda och medborgarna.

Miljöpartiet har inte besvarat Nyheter Idags frågor trots flera påminnelser och ingår därför inte i kartläggningen.

Per Heister, som är den moderate EU-parlamentarikern Gunnar Hökmarks presskontakt, ger följande kommentar för moderaternas räkning:

– Detta är en oseriös enkät, som om detta skulle vara ett huvudproblem för EU. Dessutom är det ingen svensk kandidat som skiljer ut sig i denna fråga; alla är emot flyttandet men bara fördragsändring där Frankrike har veto kan ändra. Parlamentet har ingen möjlighet att bestämma detta. Förutom att uttala sig men det är redan gjort. Många gånger. Frågan har inget med förestående val att göra.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag