Sveriges kommuner och landsting slår larm: 59 miljarder saknas till välfärden

Foto: Margo Åkermark (CC BY 2.0)
  • Tisdag 17 okt 2017 2017-10-17
E-post 1528

SVERIGE Sveriges kommuner och landsting, SKL, släpper en ny rapport över hur kommunernas och landstingens ekonomi kommer att utvecklas de kommande åren. Enligt deras prognos kommer nyanländas svåra etablering på arbetsmarknaden och andelen unga samt gamla i befolkningen orsaka ett budgetgap på 59 miljarder kronor till år 2021.

Ett allt större gap mellan skatteintäkter och kostnader uppstår för Sveriges kommuner och landsting, det uppger Blekinge Läns Tidning.

Enligt en ny rapport från Sveriges kommuner och landsting, SKL, kommer utgifterna för kommunerna och landstingen öka de kommande åren. Enligt rapporten beror det på den ökande andel unga, gamla och nyanlända i befolkningen som sätter press på välfärden.

Rapporten fastslår att om utvecklingen fortsätter så som den gör just nu kommer det finnas ett gap på 59 miljarder kronor mellan intäkter och utgifter år 2021.

Landstingen kommer slås mycket hårt av utvecklingen på grund av den ökande konsumtionen av vård.

– Det handlar om både läkemedel och rena vårdtjänster. Och man har under lång tid haft tufft med omställningar. Digitaliseringen ökar, men det finns mer att göra, säger Lena Micko, till Blekinge Läns Tidning.

En av anledningarna till det ökande gapet är att andelen av befolkningen som är i arbetsför ålder kommer minska över tid. SKL gör även en mindre optimistisk prognos än regeringen gällande hur lång tid det kommer att ta att få nyanlända in på arbetsmarknaden.

En av förslagen som SKL riktar mot regeringen är att minska mängden öronmärkta pengar till kommunerna och landstingen. Regeringen skickar ibland riktade resurser för att anställa flera lärare eller sjuksköterskor. SKL menar att det skulle vara bättre om kommunerna och landstingen fick prioritera själva så de kan exempelvis lägga resurser på ny teknik som i det långa loppet kan förbättra välfärden.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag