SVT fälls för osakligt inslag om Ungern

Foto: Nyheter Idag
Foto: Nyheter Idag
  • Tisdag 17 sep 2019 2019-09-17
E-post 386

SVT fälls i Granskningsnämnden för ett inslag i Aktuellt om demonstrationer i Ungern. I inslaget beskrevs Ungerns nya arbetsrättslag på ett sätt som strider mot kravet på saklighet. Nämnden var oenig i sitt beslut. 

Granskningsnämnden fäller ett inslag i Aktuellt om införandet av en ny arbetsrättslag i Ungern. Inslaget sändes den 21 december 2018 och handlade om demonstrationer i Ungern mot den nya lagen, som enligt vad Aktuellt påstod ”ger arbetsgivare rätt att kräva 400 övertidstimmar per år av sina anställda”.

Inslaget anmäldes till granskningsnämnden av en person som ansåg att uppgiften om antalet övertidstimmar var felaktigt och osakligt.

Läs även: ”Kompetensregnet” – så ljög SVT om att asylmigranter var högutbildade

Enligt anmälaren har ungerska arbetsgivare rätt att kräva 250 övertidstimmar per år av sina anställda, vilket är oförändrat mot tidigare regler. Den nya lagen innebär att arbetsgivare och arbetstagare kan förhandla om ytterligare 150 per år i övertid.

SVT motiverade sin formulering med att den ungerska arbetsmarknaden är ojämlik och att arbetstagare riskerar att förlora arbeten om de tackar nej till övertid, vilket gör att de nya reglerna kunde beskrivas som ”något som arbetsgivarna kan kräva av sina anställda.”

Dessa förhållanden hade enligt SVT rapporterats av flera andra medier, bland annat TT som användes som en av källorna till det aktuella inslaget.

Granskningsnämnden menar dock att SVT saknar stöd för sin beskrivning. Inslaget strider därför mot kravet på saklighet och fälls av nämnden.

Tre ledamöter var skiljaktiga, och ansåg att SVT visserligen inte visat någon grund för sin beskrivning, men att bristen inte var ”så allvarlig att inslaget strider mot kravet på saklighet”.

Stöd Nyheter Idag

Hej.

Det är många som likt dig läser Nyheter Idag.

Till skillnad från många av våra konkurrenter tar vi inte emot något presstöd eller deltar i statligt finansierade projekt (Faktiskt.se). Det gör oss mer oberoende. Samtidigt är vi frivilligt medlemmar av det pressetiska systemet.

Att vi inte har något statligt stöd innebär att vi själva bestämmer över vårt innehåll. Att vi själva bestämmer vilka frågor vi ska bevaka och att de vi står till svars för är våra läsare. Därför kan vi också utmana och pressa politiker, vi kan granska de frågor som vi tror att våra läsare anser är angelägna.

För att klara av det här behöver vi ditt stöd. Med en prenumeration på 69 kronor i månaden eller 349 kronor halvår, blir du en av dem som bidrar till att vi kan fortsätta med vår journalistik, fortsätta vara ett alternativ till SVT, SR och andra traditionella medier. Klicka på länken, det går snabbt och du gör en stor insats för oberoende journalistik. Tack.

Bli PLUS-medlem för 69 kronor i månaden.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag