SVT-reporterns udda fråga: ”Vad har du för rätt som vit, medelålders man?”

Bild: SVT
  • Fredag 14 apr 2023 2023-04-14
E-post

I ett inslag i SVT:s Aktuellt uttalar sig en kampanjchef för en brittisk välgörenhetsorganisation om befolkningsökningen i den både rika och fattigare delen av världen, som han menar är en av de drivande faktorerna bakom klimatförändringarna. Då frågar SVT:s reporter vad han har för rätt att uttala sig om det med tanke på hans ålder, kön och hudfärg.

Inslaget handlar om jordens befolkningsökning och hur vissa forskare anser att den är den drivande faktorn bakom de ökade utsläppen.

Public Service-bolagets klimatreporter Erika Bjerström intervjuar där Robin Maynard, kampanjchef för den brittiska välgörenhetsorganisationen Population Matters som både kampanjar för att folk i rika länder ska få färre barn och för att bistånd till fattiga länder ska gå till familjeplanering.

– Det går inte att minska klimatförändringarna om vi inte tar itu med befolkningsökningen. För befolkningsökningen omintetgör framstegen som görs med hjälp av förnybara energikällor.

SVT: Vad har du för rätt som vit, medelålders man i Storbritannien att ge råd åt kvinnor i globala syd om deras fertilitet?

Maynard skrattar först åt frågan.

– Det är inte alls det jag…

SVT: Du gjorde just det!

– Nej, jag reagerar på hundratals miljoner kvinnors åsidosatta behov.

Maynard tillägger att SVT-reportern trots allt till viss del har rätt och att han hellre skulle se att folk i Afrika, Indien och Sydamerika trädde fram och pratade om frågan.

På Twitter är det flera som reagerar på klimatreporterns anmärkning kring intervjuobjektets ålder, kön och hudfärg.

Enligt demokratibestämmelsen i radio- och tv-lagen ska anställda på SVT försvara demokratiska värden, vilket är ett undantag från kravet om opartiskhet.

”Bestämmelsen innebär en skyldighet att markera ett avståndstagande från eller att bemöta antidemokratiska uttalanden och att verka för att rasfördomar, våld och brutalitet bekämpas. Jämställdhet mellan kvinnor och män ska hävdas”, skriver SVT om bestämmelsen.

Nyheter Idag söker SVT för en kommentar kring huruvida man anser att Erika Bjerström levde upp till demokratibestämmelsen i inslaget. Nyheter Idag söker också Erika Bjerström.

Läs även: SVT svarar på kritiken: ”Jättestolt och nöjd”

Läs även: Totalflopp för SVT:s transvestitprogram

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag