Tallroth (MED): Minska antalet ledamöter i riksdagen

Bild: Pixabay
  • Tisdag 8 sep 2020 2020-09-08
E-post 880

Coronapandemin, som kraftigt minskat antalet ledamöter i Sveriges riksdag, visar att Sverige när situationen återgår till det normala skulle kunna skära ned på antalet riksdagsledamöter och satsa pengarna från ledamöternas löner på att exempelvis anställa fler poliser, skriver Åsa Tallroth, vice ordförande för Medborgerlig Samling.

Idag den 8:e september i samband med riksmötets öppnande inleds det nya verksamhetsåret för riksdagen. En decimerad skara ledamöter och deltagare kommer i år att delta på grund av Covid 19.

Så har det sett ut ett antal månader nu sedan pandemin drog ut över världen, 55 ledamöter fördelat efter valresultatet har varit gränsen för hur många som fått delta vid debatter och voteringar i riksdagen.

För oss på åskådarbänken har ingen skillnad i utkomst från riksdagens arbete kunnat skönjas. Landet har travat på trots en kraftigt minskad församling i riksdagen.

Att man införde först 350 men senare 349 ledamöter har sin historik i avskaffandet av tvåkammarriksdagens och handlade om representation.

Få invånare har dock idag någon aning om vilka företrädare deras valkrets har i riksdagen Det finns således ingen god anledning till att behålla samma nivå på ett av Europas största parlament räknat per capita.

Sett till ekonomiska aspekter så kostar regeringens statsrådsarvoden oss skattebetalare 3 234 000 SEK varje månad, på ett år 38 808 000 SEK. Sett till hela riksdagen är skattebetalarnas utgifter för arvoderingar 25 532 400‬ SEK/månad eller 306 388 800‬ SEK på årsbasis.

Och då är inte extra arvoden för deltagande i olika utskott, talmännen eller och dylikt medräknade. Det är stora summor vi landar i.

Även om arbetet tycks flyta på med de under pandemin 55 närvarande ledamöterna i riksdagen, får vi tillämpa generositetsprincipen och utgå från att det där bakom kulisserna ändå finns ett visst arbete som blivit lidande.

Att minska på styrkan med 100 platser ner till 249 ledamöter torde dock fungera mycket väl och bespara skattebetalarna över 82 miljoner varje år eller användas till att avlöna fler poliser, vilket är mer än behövligt.

Minska på vår riksdag.

Det går inte längre att motivera inför folket varför de ska avlöna 349 ledamöter.

Om debattören

Åsa Tallroth, vice ordförande Medborgerlig Samling.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag