Tänk om Centerpartiet vågade vara liberaler på riktigt

Centerpartiets partiledare Annie Lööf. Foto: Chang Frick / Nyheter Idag
  • Söndag 1 feb 2015 2015-02-01
E-post

LEDARE Jag har tappat räkningen på partier och organisationer som kallar sig liberala. Ändå finns inget traditionellt, stringent liberalt alternativ att tillgå i svensk politik. Centerpartiet skulle kunna vara det partiet.

Stockholm är alltid lite efter. I migrationsfrågor är de ganska mycket efter skåningarna som fattade att något var fel redan under förr-förra mandatperioden. Men så är ju lantisar lite smartare än Stockholmare. Ett traditionellt lantisparti är Centerpartiet som nyligen höll sina kommundagar i Norrköping. Jag var där.

Det som fick störst genomslag i medier var Centerpartiets utspel i migrationsfrågor. I stora drag ska staten ta ansvar för större del av kostnaderna, hette det. Vi ska inte glömma Annie Lööfs ”elefanten i rummet” som alltså handlade om lägre löner för invandrare. Om man ska summera Centerpartiets syn på invandring ur ett ekonomiskt perspektiv är det alltså mindre pengar som invandrarna jobbar sig till och mer utgifter för staten.

Jag vet ett annat parti med samma världsbild. Skillnaden är att det det där andra partiet vill kraftigt skära i statens kostnader för invandring. Man skulle nästan kunna säga att det där andra partiet är mer liberala i migrationsfrågor än Centerpartiet.

Så är det. Liberalism handlar om liten stat, små offentliga utgifter och låg skatt. I ett liberalt och fritt samhälle är det marknaden som tar beslut, inte staten. Att Sverige har en hög invandring beror tyvärr inte på marknaden, det beror på staten. Det beror på signalpolitik, höga bidrag och snart kanske även att staten garanterar invandrare eget boende om Centerpartiet får igenom sin politik. Staten är alltså lösningen i Centerpartiets ”liberala” politik.

Tankesmedjan Migro kapar ”liberalismen”

Om jag skulle vara lite elak, vilket jag såklart älskar att vara, skulle jag säga att Centerpartiet har inte en jävla aning om vad de vill med migration. Men de vill prata migration. För det gör ju alla andra nu, varför de hafsat ihop lite förslag i sann ”Migro-liberal” anda. Den andan, som tankesmedjan Migro jobbar med, handlar om en sak – invandringen till Sverige måste vara fortsatt stor. Som om det vore ett egenvärde i hög invandring, oavsett vad.

Men även på Migro kan vi läsa om förslag om minskade kostnader. I en liten publikation resonerar Fredrik Segerfeldt om hur detta kan ske, där en av funderingarna är att ta ännu mer pengar från biståndsbudgeten. Ett annat resonemang går i korthet ut på att vi skulle kunna ha billiga tältläger i Sverige, liknande de flyktingläger som finns i krigets närområden. De drömmer alltså om mer och större tältläger, liknande det vi idag ser med EU-migranter. Samma resonemang fanns även hos Centerpartiet när jag pratade med deras chefsekonom Martin Ådahl, de ville göra det möjligt att bygga billiga modulboenden för nyanlända.

Problemet med Migro, som Centerpartiet uppenbart hämtar idéer från, är att liberal stringens saknas. Då menar jag klassisk liberalism, eller begreppet libertarianism som jag hellre använder. Det är inte ett marknadsmässigt resonemang som Migro utgår ifrån utan snarare att hög invandring i sig är ett mervärde.

Liberal stringens är att låta marknaden ta besluten. Å ena sidan har man öppna gränser men å andra sidan är det upp till individen själv att lösa sin situation. Det betyder att med en politik som är liberal på riktigt får en person som vill bosätta sig i Sverige själv se till att denne har en bostad. Finns inte bostäder får man köpa mark och bygga en bostad. Har man inte pengar till detta får man jobba. Finns det inte jobb eller bostäder, ja då är det dumt att ens flytta till detta land.

Så fungerar den fria marknaden. Om man vill ha en hög invandring efter marknadsmässiga spelregler gäller det att få snurr på ekonomin. När ett land skriker efter arbetskraft syns detta även i löneutvecklingen. Högre löner och garanterat jobb skapar bra förutsättningar för människor att flytta till Sverige. Då tjänar vi pengar på invandring.

Det motsatta är att göra som idag, där invandring sker med löften om bidrag och statliga garantier som morot. Att invandring och migration misslyckats så kapitalt, med växande utanförskap, beror i vanlig ordning på att staten sätter förutsättningarna – inte marknaden. Märkligt kan tyckas att inte liberalerna i Centerpartiet förstått detta.

Så här gör man

Staten ska i grunden inte ha några visioner om hög eller låg invandring om vi ska utgå ifrån en liberal grundsyn. Visionen är en fri marknad och om den fria marknaden efterfrågar mer arbetskraft finns garanterat tillgång i form av människor från andra länder. Men det är ett senare bekymmer. Det vi behöver nu är den fria marknaden. Alltså mindre regleringar, lägre skatter och enklare byråkrati. Här kommer några förslag på vad som kan bli bättre.

– Kärnkraft. Sverige behöver billig el. Det är en grundbult för svensk basindustri. Det är bara naivt att tro att vindsnurror kan ersätta kärnkraft, det kan de inte. Vindkraft kan förvisso producera el med kraftiga subventioner men det är inte marknadsmässigt. Och det är inte billigt. Nya effektiva kärnkraftverk kommer göra stor skillnad för såväl pappersbruk som mjölkbönder.

– Infrastruktur. Vägar och järnvägar behövs där marknaden efterfrågar detta. Förbifart Stockholm skulle behöva byggas igår. Väg E22 genom Skåne, Blekinge och upp mot Kalmar skulle må bra av att vara motorväg hela vägen. Det finns massvis med exempel där flaskhalsar behöver byggas bort för billiga och effektiva transporter.

– Lägre skatter. Med lägre skatt blir det enklare att driva företag och det gynnar nyinvesteringar i Sverige. Kapital rör sig efter devisen ”minsta motståndets lag” och skatt är ett typexempel på sådant motstånd som hämmar investeringar. Lägre skatt på energi som el och diesel hade gjort enorm skillnad, precis som lägre skatt på vinster i bolag. För att sänka skatter krävs att man skär i statliga utgifter, det är bara att bita ihop och lägga ner offentliga institutioner som knappast skapar mervärde. Tillväxtverket är en sådan myndighet.

– Enklare regler. Vi är världsmästare på att reglera djurskydd, miljöpåverkan och gud vet vad. Här finns massvis med regler som inte gör någon skillnad, mer än att det ser fint ut på glättat papper. När jag pratade med en mjölkbonde häromdagen var både höga elpriser, dieselskatter samt tuffa regler om exempelvis beteskrav några av anledningarna till att man inte längre kan tjäna pengar på mjölkindustrin. Jag är säker på att det finns tusentals liknande exempel i andra branscher.

– Skolan. Utbildningar som inte skapar marknadsmässigt mervärde har inget existensberättigande under statligt paraply. Låt genusutbildningar och liknande flum dö sotdöden, de skapar noll mervärde. Det finns ingen marknadsmässig grund för vuxendagis där man leker med cirkelresonemang om hur man ”dekonstruerar kön”. Satsa istället på falsifierbar kunskap som naturvetenskapliga ämnen. Det är ingenjörer som uppfinner morgondagens exportvaror som skapar nya jobb – inte några batikhäxor från Södertörn.

– Inga bidrag. I Sverige älskar vi bidrag och nyanlända människor är inget undantag. Det här tror jag är den största anledningen till att Sverige har hög invandring trots att det är svårt att få jobb. I ett normalt fungerande land hade invandringen anpassats efter marknaden men genom ett omfattande bidragssystem sätter man marknadskrafter ur spel. Sverige har idag en stor och växande grupp människor som står helt utanför arbetsmarknaden och det kostar pengar.

Det är en tuff politik för många. Men så är det, det finns inga genvägar. Någon måste vara djävulens advokat och stämma i bäcken. Vi kan inte hjälpa hela världen och vara en humanitär stormakt. Inte så som vi gör idag där vi importerar arbetslöshet.

Liberalism, eller libertarianism, handlar inte om att vara godhjärtad. Det handlar om att låta marknaden ta besluten, inte staten. Centerpartiet har lång väg att gå innan de kan kalla sig liberaler på riktigt.

Och vad anbelangar Johan Norberg, Fredrik Segerfeldt och resten av dagdrömmarna på Migro så återkommer jag till dem senare. De behöver någon som lär dem vad liberalism handlar om. Deras drömmar om växande tältläger och social misär bör bytas ut med visioner om växande basindustri, innovationer och ökad export.

Mindre stat och mer marknad, tack!

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag