”Tillåt vapeninnehav i självförsvarssyfte för vissa privatpersoner”

Edward Nordén, Håkan Palm och Ilan Sadé.
  • Onsdag 22 Nov 2017 2017-11-22
E-post 2526

DEBATT Privatpersoner och statliga tjänstemän som riskerar att utsättas för brott ska få lov att freda sig med skjutvapen. Det menar tre debattörer från det borgerliga partiet Medborgerlig samling.

DEBATTARTIKEL av Medborgerlig samling

Det här är en debattartikel och åsikterna i den här texten representerar inte nödvändigtvis Nyheter Idag.

Ilan Sadé äger företaget Publicism NITEK AB, det företag som står bakom Nyheter Idag. Redaktionen drivs oberoende.

Vi har idag lagar och regler som skyddar poliser i tjänsten, men tyvärr inte under deras fritid. Fallet med polischefen som fick villan beskjuten med automatvapen och den polisman, vars fru blev utsatt för ett kidnappningsförsök, är flagranta exempel på att statens tjänstemän är värnlösa på fritiden.

Samma problem gäller Försvarsmaktens personal och deras anhöriga. Medborgerlig Samling vill att Polismyndighetens och Försvarsmaktens personal för nödvärn ska få bära dolda vapen utanför tjänsten. Det kan inbegripa såväl icke-dödliga vapen (t.ex. pepparspray) som eldhandvapen och ska kombineras med utbildning i juridik samt relevanta praktiska och teoretiska kompetensprov.

Ett likartat problem finns på landsbygden, där det är glest med polispatruller. Många småföretagare och lantbrukare kan vittna om att inbrottstjuvar, olaga tillgrepp och skadegörelse av stor ekonomisk betydelse för verksamheten drabbar landsbygden varje år. Resultatet av detta blir minskad lönsamhet, högre försäkringspremier och en stark känsla av otrygghet. Så stark att den går att ta på.

Lägg till villrådighet om hur man kanske ska tvingas hantera svåra situationer själv. Det är nog få som inte föredrar att få hjälp av polis vid en akut situation, men när polisen inte kan komma inom rimlig tid, eller faktiskt inte alls, så måste våldsdrabbade människor få freda sig.

Vi förstår att detta kan vara en kontroversiell tanke för alla de som varit förskonade från nödsituationer till vilka ingen polis eller väktare kan komma, men tyvärr är detta en verklighet för alldeles för många i Sverige idag.

Medborgerlig Samling vill ändra på detta genom att tillåta att privatpersoner i vissa fall ska få använda vapen för skydd av sig själva, sina familjer och sina verksamheter. Det ska dock ställas höga krav på medborgare som ska ha sådana rättigheter. Utöver krav på god vandel måste sådana privatpersoner i likhet med polis och försvarspersonal genomföra utbildning i juridik samt relevanta praktiska och teoretiska kompetensprov.

Medborgerlig Samling anser att endast dessa åtgärder på kort och medellång sikt kan förbättra och säkra skyddet för statens mest utsatta tjänstemän och för de medborgare, som i praktiken saknar tillgång till statens våldsmonopol.

Ilan Sadé
Partiledare för Medborgerlig Samling

Edward Nordén
Vice ordförande för Medborgerlig Samling Skåne

Håkan Palm
Medlem i Medborgerlig Samling

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag