Tingsrätten: Attack med stridsvapen mot polis inte tillräckligt för utvisning

  • Måndag 18 Dec 2017 2017-12-18
E-post 7135

GÖTEBORG Den stenslunga som användes mot polis i Göteborg är att betrakta som ett vapen för stridsbruk, enligt en undersökning från Nationellt forensiskt centrum. Men när en av våldsverkarna döms finner Göteborgs tingsrätt att bruket av stridsvapen mot polis inte är tillräckligt för att utvisa mannen till Somalia, där han är medborgare.

Att använda potentiellt dödligt våld med stridsvapen mot poliser i tjänst behöver inte vara tillräckliga skäl för att utvisas ur Sverige. Så kan en dom från Göteborgs tingsrätt tolkas där flera män åtalats för delaktighet i våldsamt upplopp i Göteborg. Åtalet avser upploppen i samband med att nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen försökte genomföra en demonstration i närheten av Bokmässan.

Videobilder som Nyheter Idag tidigare publicerat visar hur en maskerad man slungar iväg stenar mot en grupp poliser. Ur förundersökningen framgår att i vart fall två personer varit delaktiga i att använda stenslungan, varav båda är medborgare i Somalia.

”Slungor har använts för jakt, strid och krigföring under tusentals år”

I förundersökningen finns ett utlåtande från Nationellt forensiskt centrum, NFC, som undersökt hur pass farliga stenslungor är. De konstaterar i utlåtandet att den stenslunga som använts ”har potentiell skadeverkan som är jämförlig med, sannolikt även överstigande, den hos sådana slungor som historiskt använts som vapen i krig”.

”Slungor är ett av mänsklighetens enklaste och äldsta avståndsverkande vapen och har använts vid jakt, strid och krigföring under tusentals år. Användningen av slungor som stridsvapen torde redan det visa på en tydlig potential att kunna orsaka människor allvarliga eller livshotande skador”, står också att läsa i utlåtandet.

– Som jag uppfattar yttrandet anser NFC att det är ett gammalt stridsvapen som är livsfarligt, helt enkelt, säger åklagare Mats Ihlbom till Nyheter Idag.

En annan omständighet NFC redovisar är att slungor som används för ”stridsbruk” generellt har en längd av ungefär 60 centimeter. Den stenslunga som användes i Göteborg har en längd av en meter vilket gör den potentiellt farligare då utgångshastigheten för stenar som slungas iväg kan bli än högre.

Polisman träffades: ”Fick dras från platsen”

I domen från Göteborgs tingsrätt redovisas att en polisman som var i tjänst i Göteborg träffades av en sten, eller en bit asfalt, som kom farandes i hög fart. Vittnesmål från polismannen själv och från en kollega berättar att den skadade polisen ”fick dras från platsen”. Projektilen hade då träffat polismannen i skrevet.

Men eftersom tingsrätten inte kan fastslå vem av de bägge somalierna som slungat iväg just den projektilen döms heller ingen för det brottet.

Även en annan polisman träffades av en sten som slungats iväg. Den stenen träffade i bröstet och enligt polismannen som träffades var smällen ”otroligt hård”. I domen står att ”av smällen gick han ner på huk och blev chockad, men klarade sig utan skador”. Även en videosekvens visar hur en polisman viker sig ned direkt efter att en av de bägge somalierna slungar iväg en sten.

I den attacken har tingsrätten lyckats identifiera vem det var som slungade stenen. ”N.N har berättat att han använt slunga som barn vid strider i Somalia och har visat prov på sin förmåga samt att han behärskar tekniken”, står i tingsrättens dom samt att eftersom slungan ”har hög skadepotential beroende på projektilernas storlek, vikt och
utgångshastighet, får gärningen anses ha innefattat våld av allvarligt slag och varit av särskilt hänsynslös och farlig art”.

Men trots detta menar tingsrätten att det inte är fråga om brottsrubriceringen ”grovt våld mot tjänsteman”. Anledningen till detta är att polismannen som träffades är polisman och alltså bär skyddskläder. Istället döms en av somalierna till ”försök till grovt våld mot tjänsteman” för stenen som träffade i bröstet så polismannen vek sig ner.

Attack med stridsvapen mot polis inte tillräckligt för utvisning

Åklagare Mats Ihlbom yrkade på utvisning för en av somalierna. Han berättar för Nyheter Idag att den andre somaliern har uppehållstillstånd och att det därför i praktiken är utsiktslöst med ett sådant yrkande. Men tingsrätten väljer att inte gå på åklagarens linje i fråga om utvisning för en av gärningsmännen.

Att använda det aktuella stridsvapnet mot poliser i tjänst bedöms ha ett straffvärde om tio månaders fängelse, enligt Ihlbom, och generellt gäller att den dömde ska nå upp till straffvärde om ett års fängelse för att utvisning ska bli aktuellt.

– På grund av att han var tidigare ostraffad så var straffvärdet något för lågt för att utvisa, säger Ihlbom som har gått igenom tingsrättens resonemang.

Samtidigt har Migrationsverket redan ett beslut om att mannen ska utvisas ur Sverige. Men trots det har han fortfarande chans att få stanna kvar då Migrationsverkets beslut om utvisning är föremål för prövning i förvaltningsrätten.

Tinnitus av en banger ger en av poliserna 4 200 kronor för sveda och värk

I samband med det våldsamma upploppet fick en kvinnlig polis en banger kastad mot sig som detonerade på några meters avstånd. I domen står att den polisen ”upplevde ett tryck mot öronen när bangern detonerade och fick jätteont i båda öronen”. Senare har den kvinnliga polisen diagnosticerats med tinnitus.

Tingsrätten dömer en av de åtalade att betala skadestånd till den kvinnliga polisen om 7000 kronor för kränkning och 4200 kronor för sveda och värk, vilket tingsrätten anser är skäligt för tinnitus.

Åklagare Mats Ihlbom säger att det är långt ifrån självklart att poliser får rätt till skadestånd när de skadas i tjänsten. Just därför är han nöjd med tingsrättens dom där den kvinnliga polisen både får skadestånd för kränkning och för sveda och värk.

– Det är en signal att polisen inte behöver utstå vad som helst, utan att även dom kan få skadestånd när de är attackerade. Här har tingsrätten funnit att det gått utöver vad poliser ska tåla och det tycker jag är en bra signal, säger Ihlbom som är nöjd med domen i stort.

+PLUS  Slungan kan orsaka livshotande skador: Läs domen och hela utlåtandet från NFC

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag