Tobias Petersson: Stryp biståndet till organisationer som främjar antisemitism

Foto:Privat/Regeringen
  • Måndag 9 sep 2019 2019-09-09
E-post 2003

När andra länder valt att frysa sitt stöd väljer den svenska regeringen med biståndsminister Peter Eriksson (MP) i spetsen att försvara sitt bistånd till skandalomsusade FN-organet UNRWA. Det är inte bara de senaste korruptionsanklagelserna som gör UNRWA djupt problematiskt. Olika former av antisemitiska budskap har under en lång tid rapporterats i skolmaterial från organisationen. I stället för att försvara stödet är det dags för Peter Eriksson och hans ministerkollegor att sluta fortsätta pumpa in pengar i organisationer som främjar judehat och istället ägna sig åt självrannsakan, skriver Tobias Petersson, chef för tankesmedjan Perspektiv på Israel

I förra veckan meddelade plötsligt utrikesminister Margot Wallström sin avgång till mångas lättnad. Wallströms tid vid makten har bland annat inneburit att biståndet har ökat till UNRWA, FN:s hårt kritiserade flyktingorgan för palestinska flyktingar och deras ättlingar. Enligt en ny rapport om korruption i organisationen är klandret så stort att ”FN:s rykte i stort är i fara”.

Rapporten gör gällande att chefer inom FN-organet ska ha gjort sig skyldiga till nepotism, repressalier och andra övertramp, för personlig vinning, för att tysta legitim kritik och för att i övrigt uppnå sina personliga mål”. Efter att ha tagit del av rapporten har Schweiz, Holland och Belgien valt att frysa biståndet till UNRWA men inte Sverige, vars regering fortsätter försvara sitt bistånd till FN-organet med näbbar och klor. UNRWA är inte en organisation man kan stoppa bidrag till och lägga ner, menade biståndsminister Peter Eriksson (MP) i en intervju i SvD i förra veckan.

För att förstå den svenska regeringens försvar av biståndet till UNRWA måste man känna till Sveriges stora engagemang i FN-organisationen. Ett flertal gånger har svenskar innehaft ledande roller inom UNRWA.

Den svensk som senast innehaft en mäktig position inom UNRWA är Ann Dismorr som var chef för UNRWA i Libanon åren 2012-2014.

Nu är hon MENA-chef på UD. 2018 lovade den dåvarande regeringen 250 miljoner US dollar (motsvarande 2,2 miljarder kronor) till UNRWA under en fyraårsperiod. Sveriges utlovade bistånd till UNRWA överstiger därmed EU:s. Från UD-håll har det med andra ord satsats mycket karriär, prestige, och pengar i UNRWA. Att upphöra med biståndet skulle innebära ett hårt slag mot UD:s och regeringens självförtroende.

Den allmänna kritiken mot UNRWA har dock inte gällt korruption utan UNRWA:s verksamhet för palestinska barn och ungdomar. UNRWA driver nämligen skolor för över 526 000 elever. I undervisningen använder UNRWA värdländernas skolböcker.

Tankesmedjan Perspektiv på Israel har granskat innehållet i UNRWA:s skolböcker i Gaza och på Västbanken som ges ut av Palestinska myndigheten och vår rapport i likhet med andra rapporter har kommit fram till att det förekommer ett våldsbejakande och antisemitiskt budskap i skolböckerna.

Elever i årskurs tre i UNRWA:s skolor lär sig bland annat en våldsbejakande dikt som talar om att barnen ”ska vattna de generösas land” med sitt blod och ”förinta återstoderna av främlingarna”. En nyligen släppt rapport, författad av Arnon Groiss, som går igenom de palestinska lärarmanualerna, förstärker ytterligare bilden av UNRWA:s skolor som en arena för judehatets och den våldsbejakande extremismens retorik.

Enligt Svenska Generalkonsulatet i Jerusalem bryter 3 procent av 2301 undersökta sidor av UNRWA-skolböcker mot FN:s värderingar. Det betyder hela 69 sidor. Flera av UNRWA:s anställda stöder den nazistiska ideologin enligt en rapport från UN-Watch. I stället för att lära sig att sluta fred med den judiska staten lär sig eleverna i UNRWA:s skolor att hålla konflikten med Israel vid liv.

Den 28 augusti skrev biståndsminister Peter Eriksson till riksdagen att ”påståenden om att UNRWA skulle legitimera antisemitism eller terrorism gång på gång har visats vara felaktiga”. Med tanke på alla rapporter om judehat och våldsbejakande extremism i palestinska skolböcker som UNRWA använder känns detta uttalade totalt verklighetsfrånvänt.

Den 26 juni uttalade sig EU:s dåvarande höga representant för utrikespolitiska frågor, Federica Mogherini, följande om kritiken mot UNRWA:s läromedel: “Om problematiska frågor identifieras, gör UNRWA det obligatoriskt för sina lärare att ta itu med dem genom de olika anrikningsmaterialsalternativen som finns tillgängliga för att säkerställa att läroplanen som levereras i dess skolor är anpassad efter FN:s värdegrund.”

Problemet är bara att detta inte är sant.

Enligt en tidigare hemligstämplad rapport från amerikanska myndigheter som släpptes i augusti 2018 så har det alternativa undervisningsmaterialet UNRWA tagit fram för att använda istället för de texter som inte lever upp till FN:s värdegrund aldrig nått ut till klassrum och lärare. En av anledningarna är att lärarna vägrat att lära sig det nya undervisningsmaterialet.

Sveriges regering kan mot bakgrund av all denna kritik mot UNRWA inte längre fortsätta att kravlöst ge organisationen skattebetalarnas biståndsmedel. Nu krävs det istället en ärlig och öppen självrannsakan, både hos UNRWA och regeringen.

Om debattören

Tobias Petersson,
Chef för tankesmedjan Perspektiv på Israel

Stöd Nyheter Idag

Hej.

Det är många som likt dig läser Nyheter Idag.

Till skillnad från många av våra konkurrenter tar vi inte emot något presstöd eller deltar i statligt finansierade projekt (Faktiskt.se). Det gör oss mer oberoende. Samtidigt är vi frivilligt medlemmar av det pressetiska systemet.

Att vi inte har något statligt stöd innebär att vi själva bestämmer över vårt innehåll. Att vi själva bestämmer vilka frågor vi ska bevaka och att de vi står till svars för är våra läsare. Därför kan vi också utmana och pressa politiker, vi kan granska de frågor som vi tror att våra läsare anser är angelägna.

För att klara av det här behöver vi ditt stöd. Med en prenumeration på 69 kronor i månaden eller 349 kronor halvår, blir du en av dem som bidrar till att vi kan fortsätta med vår journalistik, fortsätta vara ett alternativ till SVT, SR och andra traditionella medier. Klicka på länken, det går snabbt och du gör en stor insats för oberoende journalistik. Tack.

Bli PLUS-medlem

Är du intresserad av ett större stöd eller att annonsera, mejla Pelle Zackrisson eller Chang Frick

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag