Transportstyrelsen vill underlätta möjligheten att dra in äldres körkort

  • Onsdag 9 aug 2017 2017-08-09
E-post 11

SVERIGE Efter att två bilolyckor,med äldre personer bakom ratten, skett under loppet av en vecka vill nu Transportstyrelsen skärpa regelverket för läkare att anmäla patienter som de anser olämpliga att köra bil. I dagsläget är det upp till läkare att anmäla olämpliga förare men endast 10 till 20 procent av olämpliga förare anmäls.

Efter två bilolyckor under den senaste veckan där äldre personer kört vill Transportstyrelsen ställa högre krav på äldre förare och deras läkare, det uppger Aftonbladet.

Enligt existerande regelverk ska läkare anmäla patienter, som inte längre är lämpliga för att köra bil, till myndigheterna. I dagsläget är det endast 10 till 2o procent av dessa fall som faktiskt anmäls, enligt en ny undersökning från Transportstyrelsen.

Om en läkare och en patient som bedöms som olämplig för att köra bil gör en muntlig överenskommelse, om att personen inte ska köra bil mer, behöver inte läkaren anmäla. Transportstyrelsen utreder nu om kraven på läkare måste skärpas.

– Det är inget bra system vi har, och undantaget gör det skakigare. Men läkarna måste bli mer följsamma med regelverket. Tiotusentals människor blir olämpliga varje år, och doktorerna vill inte hålla i yxan. Ofta har man redan gett en diagnos om en sjukdom som inte är något kul, och då vill man inte vara ännu mer stygg. I den juridiska hanteringen står ju också läkarens namn i anmälan. Många patienter blir arga och byter läkare, säger Lars Englund, Transportstyrelsens chefsläkare, till Aftonbladet. 

Utredningen påbörjades av Transportstyrelsen redan förra året. Utöver att ställa större krav på läkare utreds även om det ska införas obligatoriska läkarundersökningar efter en viss ålder.

– Det finns flera vägar vi kan gå. Man kan skärpa läkarnas anmälningsplikt och man kan införa obligatoriska periodiska kontroller. Det finns för- och nackdelar med alla system, och informationen är lite vag. Det är väldigt svårt att se vilka samband som finns mellan äldre som kör med sjukdomar. 

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag