Tror Per Svensson att tiggeri sitter i generna?

Per Svensson. Foto: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons
  • Onsdag 12 jun 2019 2019-06-12
E-post 381

BLOGG I en DN-ledare argumenterar Per Svensson att Ivar Arpi passerar en gräns när den senare påtalar att demografi spelar roll i motståndet mot invandring. Vad Svensson inte ser är att han själv förmodligen är den som står på fel sida gränsen.

Den näpne patriarkens lojale undersåte Per Svensson menar i Dagens Nyheter att Ivar Arpi på Svenska Dagbladet ”passerat” en gräns. Detta efter att Arpi påtalat att demografi spelar roll i det växande motståndet mot invandring.

Arpi konstaterar nämligen att medelsvensson, vilket inte ska förväxlas med Per Svensson, inte är helt imponerad när gatubilden förändras av tiggare som slår dank. Vidare konstaterar Arpi det uppenbara, att gemene svensk inte känner igen sig i detta.

Och så är det ju. Det är till och med en del av den svenska självbilden att vi håller en hög social standard, rent och snyggt samt fina, släta fasader. Detta gäller både socialt som det rent estetiska. Det är därför du måste söka bygglov hos kommunen då allmänheten, enligt lag, ska få en chans att tycka till om vad du uppför på din tomt.

Av samma skäl reglerar kommunen torghandel, demonstrationer och annat som människor vill göra i det offentliga rummet. Det handlar om ordning och reda. Liknande paralleller kan göras i sociala frågor. Den som socialt är ett besvär för andra, och förmodligen ägnar sig åt ett destruktivt beteende, blir föremål för myndigheternas åtgärder.

Man kan tycka vad man vill om det, men det är ganska svenskt ändå.

Per Svensson är inget undantag. Han vill också hålla rent. Emellertid, som en lojal undersåte till den näpne patriarken, är hans horisont något annorlunda än den vi andra ser. När Arpi påpekar att motståndet mot invandring beror på demografi argumenterar Per Svensson att Arpi inte är ”anständig”.

Demografi är ett brett begrepp. Det rymmer etnicitet, ålder, yrke, utbildning och allt annat som gör oss till dem vi är. Att tiggeri tidigare var något gemene svensk mötte på resor i andra länder till att i dag möta det utanför ICA-butiken är i sig ett bevis på att något har hänt med demografin.

Man kan tycka det är oanständigt att tiggare från andra länder skramlar med koppen på gator och torg i Sverige. Eller så kan man tycka det är oanständigt att påpeka det oanständiga.

Samtidigt finns det något mer besvärande med Svenssons resonemang. Han läser in att Arpis argument i grunden bygger på ”avvikande hår- eller hudfärg”. Men något sådant argument har jag aldrig sett från Arpis sida.

Per Svensson tycks mena att aversioner mot tiggeri handlar om aversioner mot hårfärger, hudfärger och ”utländsk bakgrund”. Han kopplar alltså ihop ett beteende som tiggeri med sådant som styrs av gener.

Det finns ett ord för Svenssons tankefigur och det är inte ”anständighet”.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag