Turkiets nya läroplan: Tar bort evolutionsläran och ökar stödet till jihadundervisning

Erdogan. Foto: Wikimedia Commons
  • Fredag 21 jul 2017 2017-07-21
E-post 408

ANKARA Turkiet avskaffar undervisning om evolutionen för niondeklassare och gymnasieelever. Istället höjs anslagen till skolor som undervisar i inre, spirituell, jihad. Syftet med förändringarna är att skapa en skola som ”bättre reflekterar turkiska värderingar”. 

Turkiets president Reccep Tayyip Erdogan möter kritik från lärare och opposition efter att hans parti, AKP, bestämt sig för att göra om läroplanerna för skolorna i Turkiet.

Totalt har 51 kurser bytts ut mot nya, den förändring som mött störst kritik är att evolutionsläran plockats bort från biologiundervisningen för såväl niondeklassare som gymnasieelever. Det rapporterar ETC.

Momenten ska istället läras ut till de få som kan och vill läsa vidare på universitetsnivå.

Läroplanens förändringar sker i syftet att ”bättre reflektera turkiska värderingar”.

Regeringsrepresentanter har tidigare dömt ut evolutionsläran som förlegad, irrelevant och för svår för eleverna att förstå.

Utöver att värderingsjustera läroplanen ökar också Turkiets regering sina anslag till de religiösa skolorna. Där kommer kurser om islamisk lag nu också innehålla lektioner om inre, spirituell, jihad, något barnen ska lära sig för att undvika synd.

Regimens förändringar möter kritik av lärarfack och socialister, grupper som Erdogan slagit ner extra hårt på sedan statskuppen i form av arresteringar och massuppsägningar. Oppositionella anklagar Erdogan för att vilja föra Turkiet bort från de sekulära principer republiken grundades på efter första världskriget.

Erdogan hade, vid tiden för sitt makttillträde för 15 år sedan, en mer liberal retorik, något som ofta lyftes fram i väst som ett exempel på hur Islam och demokrati kan förenas.

Med tiden har Erdogan släppt den västvänliga retoriken allt mer. Istället kritiseras alkoholkonsumtion, ungdomars frigjordhet och att kvinnliga och manliga studenter kan bo grannar i studentområden.

Turkiet har upprättat tusentals nya moskéer och allt fler sekulära invånare samt medborgare tillhörande religiösa minoriteter, känner sig hotade av den växande sunni-islamismen.

Erdogan har också intensifierat kriget mot Kurdistans Arbetarparti, PKK, en organisation som terroriststämplats av regimen och dess västliga allierade.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag