Turkiets premiärminister: Iran är ”som ett andra hem”

Gobierno de Chile
  • Torsdag 30 jan 2014 2014-01-30
E-post 0

Efter två års arbete för att stärka de bilaterala förbindelserna med Iran, i synnerhet handelsförbindelserna,  träffade Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdoğan för första gången Irans nya president Hassan Rohani. Under mötet ska Erdogan ha sagt att Iran är som hans ”andra hem”, rapporterar den turkiska tidningen Today’s Zaman.

Det enda framträdandet i media var från den gemensamma presskonferensen med Erdogan och Jahangir, Irans vicepresident där inga frågor var tillåtna enligt tidningen. Erdogan nämnde inte heller konflikten i Syrien eller Assads regim, en tvistefråga mellan Ankara och Teheran på grund av deras olika uppfattning i frågan. Detta ses som ett tecken på Erdogans villighet att utveckla banden med Iran.

Erdoğan och Jahangir tecknade ett samarbetsavtal för att bilda en gemensam handelskommitté. Irans handelsminister Mohammad Reza Nematzadeh och Turkiets ekonomiminister Zeybekçi har också tecknat ett avtal om förmånshandelsavtal (PTA) . Avtalet innebär att tullrabatt på vissa jordbruksprodukter från Iran och i utbyte erbjuder Iran en tullrabatt till Turkiet på industriprodukter. Detta menar man skulle medföra att handelsrelationerna mellan de två länderna tar fart.

Irans interimistiska avtal med västmakterna om att bromsa sitt kärnvapenprogram i november förra året i utbyte mot en lättnad av de ekonomiska sanktionerna har uppfattats som ett mycket positivt tecken på vägen till att öka handeln mellan Turkiet och Iran.

Vid den gemensamma presskonferensen betonade statsministern att han hoppas att år 2014 kommer att vara en milstolpe för båda länderna och att handeln kommer att nå 30 miljarder dollar i slutet av 2015 , och påpekade samtidigt att på grund av de ekonomiska sanktionerna mot Iran rasade handeln med Iran  till 13,8 miljarder dollar år 2013 från tidigare $ 21,8 miljarder under 2012.

Kritik från USA
USA:s statssekreterare för ”terrorism och finansiell underrättelsetjänst” David Cohen anlände till Ankara dagen före Erdoğans besök i Teheran och varnade för att det fortfarande finns betydande sanktioner mot Iran och att affärer med Iran bör skjutas upp.

”Iran är inte öppet för affärer. Sanktioner är kvar och de är fortfarande ganska betydande och företag som är intresserade av att samarbeta med Iran borde egentligen avvakta”, ska Cohen ha sagt måndagen efter ett möte med den turkiske diplomaten Feridun Sinirlioğlu.

”Den dagen kan komma då Iran är öppet för affärer , men den dagen är inte idag”, betonade Cohen.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag