Tusentals tidigare hemliga dokument om Kennedymordet offentliggörs

Foto: Walt Cisco/Faksimil
Foto: Walt Cisco/Faksimil
  • Fredag 27 okt 2017 2017-10-27
E-post 87

USA Tusentals tidigare hemliga dokument som berör mordet på USA:s president John F Kennedy 1963 offentliggjordes igår. USA:s Nationella arkiv (Nara), som administrerar dokumenten på regeringens uppdrag, har gjort dem tillgängliga för vem som helst att ladda ned från deras hemsida.

Hittills i år har mer än 6 500 tidigare hemliga dokument gällande mordet på Kennedy offentliggjorts. Offentliggörandet av handlingarna görs för att leva upp till kriterierna i en lag som stiftades 1992 och som handlar om upprättandet av ett arkiv över alla dokument som berör mordet och som allmänheten ska kunna ta del av. Enligt lagen ska detta arbete vara gjort inom 25 år och eftersom den skrevs under av George H.W Bush 26 oktober 1992 löpte tidsfristen ut igår.

Lagen anses delvis ha kommit till stånd som ett resultat av Oliver Stones film JFK från 1991 med Kevin Costner i huvudrollen. Filmen, som gjorde stort intryck på den amerikanska allmänheten, handlar om Louisiana­åklagaren Jim Garrison, en verklig person som under 60-talet försökte bevisa att en konspiration beståendes av bland annat regeringen, CIA och säkerhetstjänsten låg bakom mordet på Kennedy. Motivet ska ha varit att presidenten ville förbättra relationerna med dåvarande Sovjetunionen medan konspiratörerna ville fortsätta det kalla kriget.

Totalt omfattar arkivet om Kennedymordet omkring fem miljoner handlingar. 88 procent av dem har sedan tidigare offentliggjorts i sin helhet, elva procent har delvis offentliggjorts medan en procent varit sekretessbelagda.

Trots lagen om att offentliggöra handlingarna i utredningen kommer hundratals handlingar även fortsättningsvis vara hemliga, skriver AP. Beslutet om att inte offentliggöra dem har tagits av president Donald Trump efter önskemål från den federala polismyndigheten FBI och underrättelse­tjänsten CIA.

”Jag hade inget val”, skriver Trump i ett PM och menar att offentliggörandet hade kunnat vålla ”irreparabel skada” för landets säkerhet.

Beslutet att inte offentliggöra allt material i utredningen möter kritik. En av kritikerna är den republikanske lobyisten Roger Stone som tidigare arbetat för bland annat Trump. Han uppmanar nu presidenten att själv gå igenom de hemliga handlingarna eller åtminstone göra stickprovs­kontroller för att försäkra sig om att de berörda myndigheterna inte försöker smussla undan handlingar som skulle kunna avslöja oegentligheter.

Det mesta av det material som släppts är ointressant för allmänheten. En stor mängd tips har genom åren strömmat in till myndigheterna och allt har noggrant dokumenterats och diarieförts även om det saknat intresse för utredarna.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag