TV: Amineh Kakabaveh (V) läxar upp Alice Bah Kuhnke om skattepengar till svenska islamister

  • Torsdag 15 mar 2018 2018-03-15
E-post 2221

STOCKHOLM Under tisdagens interpellationsdebatt gav Vänsterpartiets Amineh Kakabaveh kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) en rejäl uppsträckning om att statliga bidrag till antirasistiskt arbete gått till organisationer associerade till Muslimska Brödraskapet.

Amineh Kakabaveh var inte nöjd med det inledande svar som kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) gav på Kakabavehs interpellation om att statliga bidrag, 600 000 kronor, gått till studieförbundet Ibn Rushd för antirasistiskt och antiislamofobiskt arbete.

Bah Kuhnke konstaterade att det var den aktuella myndigheten, Myndigheten för stöd till trossamfund, SST, som själva tagit beslut om vilka organisationer som skulle få pengar.

Kakabaveh hänvisade i sin tur till Aje Carlboms rykande färska rapport om Muslimska brödraskapets kopplingar till organisationer i Sverige. Ibn Rushd är den av de organisationer som pekas ut i Carlboms rapport och är islamistisk enligt Kakabaveh.

– Det är jättesynd att kulturministern inte tar åt sig av kritiken, kontrade Kakabaveh som menade att Ibn Rushd inte höll sig till uppdraget att arbeta mot rasism.

– Kampanjen har också urartat till ett angrepp på svenska muslimer som inte delar Ibn Rushds aggressiva syn på jämställdhet, svensk demokrati och samhället i övrigt, sade Kakabaveh och påminde med viss skärpa att Alice Bah Kuhnkes partibroder Mohamed Temsamani är verksamhetsutvecklare inom Ibn Rushd.

Kamali expert på kampanjsajt

Kakabaveh tog också upp den sajt, islamofobi.se, som Ibn Rushd lanserat som plattform i arbetet mot just islamofobi. Där är professor Masoud Kamali en av experterna (andra kända namn är Mattias Gardell och Kitimbwa Sabuni) som skrivit texter. Kamali har blivit ökänd för relativiserande av hederskultur.

”Man gör en jättestor grej av att några invandrartjejer blivit utsatta för så kallat hedersrelaterat våld. Det handlar om någon mindre procent, en liten grupp. Det är inget stort problem” (Utvecklingspartnerskapet Paraplyprojektet honom den 9 september 2004)

Enligt Kakabaveh fortsätter Kamali relativisera även på sajten islamofobi.se, där han i en text sätter citattecken runt ordet ”hedersmordsdebatten”.

– Det är ett tydligt sätt att försöka förneka att hedersmord över huvud taget förekommer, dundrade Kakabaveh.

Alice Bah Kuhnkes linje genom interpellationsdebatten var att man inte ska lägga sig i hur statliga myndigheter utför sitt uppdrag och att det skulle göras uppföljningar och kontroller av hur arbetet genomförts. Samtidigt sa Bah Kuhnke att regelverket måste ses över, att ett ”demokratikriterium” måste förtydligas så att inte önskvärda föreningar får skattemedel.

– När det gäller den angränsande frågan om demokratikriterium i statlig bidragsgivning har jag i flera år varit tydlig med att offentliga medel inte ska gå till organisationer som verkar i strid med demokratins idéer. Det är också vad som gäller i de förordningar som styr statsbidrag. Myndigheter kan återkräva bidrag om syftet inte uppfylls, sade Bah Kuhnke.

Amineh Kakabaveh lät sig inte nöjas med det.

– Jag vill inte att någon ska lägga sig i myndighetsutövning. Det handlar inte om det. Det handlar om att vi betalar skattemedel. Vi betalar skattemedel till organisationer. Vi måste också se vilka de är.

Se hela debatten på Riksdagens hemsida.

Här är interpellationsfrågorna som Amineh Kakabaveh ställde till Alice Bah Kuhnke
  • Anser ministern att det är rimligt att en sådan viktig informationskampanj om islamofobi och islamofobiska hatbrott delegeras till en ideell organisation som till betydande delar omformulerat uppdraget till ett misstänkliggörande av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck?
  • Anser ministern att det är rimligt att delegera en sådan viktig informationskampanj om islamofobi och islamofobiska hatbrott till en ideell organisation som uttryckligen menar att svenska myndigheters och frivilligorganisationers arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck är ett uttryck för islamofobi?
  • Anser ministern att SST genom att delegera kampanjen till studieförbundet Ibn Rushd fullföljt sitt uppdrag enligt direktiven att involvera andra myndigheter (Polismyndigheten, Diskrimineringsombudsmannen, Brottsförebyggande rådet och Forum för levande historia) och att i genomförandet av uppdraget tillämpa ett jämställdhetsperspektiv, som regeringen ursprungligen uppdrog åt myndigheten?
  • Kommer ministern att i framtiden försäkra sig om att andra informationskampanjer som initieras från Kulturdepartementet inte till betydande delar innehåller misstänkliggörande av svenska myndigheters och frivilligorganisationers arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck?

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag