Ungdomar och studenter blir hemlösa när nyanlända får förtur till bostäderna

Arkivbild. Foto: Nyheter Idag
Arkivbild. Foto: Nyheter Idag
  • Måndag 30 okt 2017 2017-10-30
E-post 2577

SVERIGE Ungdomar, studenter och unga vuxna blir utan bostäder när nyanlända invandrare får förtur till lägenheterna. Det konstaterar Sveriges Television som gått igenom länsstyrelsernas lägesrapporter.

Sveriges kommuner måste enligt lag ordna fram bostäder åt nyanlända invandrare och så kallade ensamkommande flyktingbarn. Det kravet finns emellertid inte när det gäller de svenska ungdomar som bor i kommunerna.

Det gör att allt fler bostäder går till de olika nyanlända invandrargrupperna medan ungdomar, studenter och unga vuxna blir utan. Även människor som suttit på behandlingshem, institution eller vårdinrättning får allt svårare att hitta bostad, enligt SVT.

Det statliga TV-bolaget skriver att 60 procent av kommunerna upplever så kallade ”undanträngningseffekter” när ungdomar och studenter trängs undan till förmån för de nyanlända invandrarna.

I flera av rapporterna, som Nyheter Idag har tagit del av, konstateras att studenter har något lättare att få tag på bostad än övriga ungdomar. Detta eftersom många kommuner prioriterar studentbostäder före bostäder för andra unga. Svårare är det för dem som inte studerar vidare efter gymnasiet.

”Denna grupp har oftast inte heller möjlighet att köpa sitt boende utan hänvisas endast till hyresmarknaden där köerna idag är långa. Resultatet blir i många fall att flytten från föräldrahemmet försenas”, skriver exempelvis länsstyrelsen i Västra Götaland i sin rapport.

I lägesrapporterna kan man även läsa om en ökande brist på äldreboenden på grund av ett växande antal äldre. Även personer med funktionsnedsättningar som behöver särskilda serviceboenden har allt svårare att hitta bostad idag.

Invandringen dominerar Stockholm

Länsstyrelsen i Stockholm skriver att länet växer med i genomsnitt 56 nettoinflyttade från utlandet – varje dag. Den siffran kan jämföras med födelsenettot på 37 personer och de nio personer som flyttar till länet från övriga Sverige varje dag. Det är alltså främst invandringen som driver på bostadsbristen i huvudstaden.

Stockholms län kommer under 2017, enligt rapporten, växa med ungefär 15 000 nyanlända invandrare som fått uppehållstillstånd som flyktingar eller alternativt skyddsbehövande.

Det är inte bara i de större städerna som det krisar. Samtliga åtta kommuner i Kronobergs län uppger exempelvis att de har bostadsbrist. För fem år sedan var det bara tre av dem som hade bostadsbrist medan två uppgav att de till och med hade överskott på bostäder.

Trots ökat bostadsbyggande tror endast kommunerna Tingsryd och Markaryd i Kronoberg att de kommer ha en bostadsmarknad som är i balans om tre år.

Svårlöst problem

Att försöka bygga bort problemen är något som länsstyrelsen i Stockholm tror blir svårt. Även om det nu byggs fler nya bostäder än på länge är de ofta ganska dyra och passar inte hyresgäster med låga inkomster eller som lever på bidrag.

Samtidigt renoveras äldre hyreslägenheter vilket ibland gör att de som bor där idag till slut inte har råd att bo kvar på grund av hyreshöjningar.

”En fortsatt utveckling med nyproducerade dyra bostäder i kombination med upprustningar av det befintliga beståndet med kraftiga hyreshöjningar som följd innebär en ohållbar situation i förlängningen”, står att läsa i rapporten.

Allt fler hemlösa

På grund av bostadsbristen beräknas dessutom tiotusentals människor, inte minst ungdomar, vara hemlösa i Sverige.

”Hemlöshet har tidigare främst handlat om personer med missbruksproblematik, men i dag är det hushåll med svag ekonomi som dominerar”, skriver länsstyrelsen i Stockholm i sin rapport.

Många av ungdomarna löser hemlösheten på egen hand genom att flytta in hos släkt eller vänner, men räknas som ”strukturellt hemlösa” då de är i behov av egen bostad men det inte finns någon för dem att få tag på.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag