Ungsvenskarna: SSU sviker de svaga i samhället

Foto: Ungsvenskarna
  • Måndag 15 apr 2019 2019-04-15
E-post 80

DEBATT Vårbudgeten skär på stödet till psykiatrin och visar att allt prat från SSU och dess moderparti Socialdemokraterna inför valet om att motverka psykisk ohälsa bara var tomma ord för att vinna väljare. I stället prioriteras pengar till annat. Det går inte att lita på SSU att driva på för en psykiatrivård för unga värd namnet, skriver Deniz Norgren, Ungsvenskarnas talesperson i socialpolitiska frågor.

Väljarna kunde under valrörelsen konstatera att fler partier valde att profilera sig i frågan om psykisk ohälsa. Detta är något vi välkomnar då vi länge prioriterat den växande problematik som ofta återspeglas bland unga. Andra ungdomsförbund, däribland SSU var flitiga med att visa framfötterna i debattartikel efter debattartikel där man stångades med förslag på hur man kunde lösa problemen. SSU skrev bland annat i ett pressmeddelande under våren 2018 att mer måste göras för att motverka den negativa trenden.

Men den nuvarande vårbudgeten som S tillsammans med MP, C, och L delgivit riksdagen ställer dessvärre frågan om SSU verkligen menade allvar med sin höga svansföring.

Trots att andelen unga med psykisk ohälsa dubblerat sedan 90-talet så visar vårbudgeten att SSU och Socialdemokraterna inte tar problematiken på allvar. Detta kan vi se i den politik som moderpartiet valt att driva på riksnivå där man i vårbudgeten inte valde att satsa på de mest utsatta grupperna, där bland annat människor med psykisk ohälsa är inkluderade. SSU:s ovilja att driva frågan aktivt mot moderpartiet kan inte annat än tolkas som att dem lagt sig platt och det är därför man nu lyser med sin frånvaro.

Istället för att motverka köerna i barn- och ungdomspsykiatrin eller öka stöden till frivilligorganisationer som exempelvis BRIS valde man att skära det totala stödet till psykiatrin med 90 miljoner – detta samtidigt som man satsar på bland annat ökade stöd till naturguider(bäversafari).

En annan stor utsatt grupp är de äldre som tack vara januariöverenskommelsen kan emotse slopade satsningar på 310 miljoner kronor. Trots att var fjärde självmord begås av personer över 65 och att antalet självmord under åren 2016-2017 ökade med 30 procent valde man att göra pensionärernas situation ännu dystrare.

De uteblivna satsningarna på dem allra svagaste i vårt samhälle visar att SSU tillsammans med Socialdemokraterna inte menade allvar med sin tidigare kommunikation. Deras utspel och politik inom psykisk ohälsa är enbart att betrakta som plakatpolitik.

Det krävs en kraftfull politik som vänder den negativa trenden. Vi måste radikalt korta köerna till barn-och ungdomspsykiatrin för att se till att alla ungdomar får hjälp i tid. Vi måste också öka resurserna till 1177:s Hjälplinje för att säkerställa att alla anonymt dygnet runt kan prata och få råd vid exempelvis självmordstankar. Vi behöver även fler kuratorer ute i skolorna.

Utöver dessa satsningar krävs det även en legitimering utav skolkuratorerna för att kunna säkerställa vårdkvaliteten som ofta är första instans för eleverna.

Ungsvenskarna tar till skillnad mot SSU psykisk ohälsa på allvar. Det visar vi konsekvent genom vårt engagemang och att vi inte räds att kritisera de uteblivna satsningar och nerskärningar som Socialdemokraterna tillsammans med sina vänner gör i vårbudgeten – ett slag som kommer slå mot de allra svagaste. Skäms SSU för att ni inte tar den debatten.

Om debattören

Deniz Norgren är socialpolitisk talesperson för Ungsvenskarna, Sverigedemokraternas ungdomsförbund

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag