Uppgifter: S försöker tvinga EU-parlamentarikern Anna Hedh att rösta för ny internetlag

Foto: Flickr/Joakim Berndes
  • Måndag 25 mar 2019 2019-03-25
E-post 697

Jytte Guteland och Marita Ulvskog, EU-parlamentsledamöter för S, kommer att rösta ja till Upphovsrättsdirektivet i sin helhet, inklusive artikel 11 och 13. Det uppger Guteland till journalisten Emanuel Karlsten. Men sent på måndagskvällen avslöjar Karlsten dramatiska uppgifter om att en tredje S-ledamot, Anna Hedh, som tidigare sagt att hon ska rösta mot, nu utsätts för hårda påtryckningar från partiet för att svänga.

Journalisten Emanuel Karlsten har via Kickstarter crowdfundat en reportageresa ner till Strasbourg där omröstningen om Upphovsrättsdirektivet ska hållas under tisdagen. Han har i ett flertal artiklar skrivit om frågan på sin blogg. Delar av den här texten har hämtats från Karlstens blogg enligt Creative Commonslicens.

Det är på kvällen innan omröstningen tisdagen den 26 mars som det kommer uppgifter om att parlamentsledamoten Anna Hedh (S), som Karlsten tidigare avslöjat skulle rösta nej, nu utsätts för hårda påtryckningar från sitt eget parti.

Socialdemokraterna har tidigare inte avslöjat sin hållning och Guteland och Ulvskog är därmed hittills de enda svenska ledamöterna i EU-parlamentet som sagt att de kommer att rösta ja till direktivet.

Jytte Guteland uppger till Emanuel Karlsten att hennes beslut främst handlar om att hjälpa upphovsrättshavare till en bättre förhandlingsposition med nätjättar, som hon gör stora vinster på enskildas verk, utan att betala.

Moderate EU-parlamentarikern Christofer Fjellner tycker att Guteland och hennes kollegor ”svänger”. Han postar delar ur en gammal intervju i Svenska Dagbladet med Guteland på Twitter.

Till Karlsten framhåller Jytte Guteland att direktivet i artikel 13 försöker begränsa sig till att handla om plattformar som konkurrerar med till exempel Spotify eller andra sajter som ersätter upphovsrättshavare. Och hon anser inte att det handlar om att skapa några generella filter.

– Det är inte filter, utan det handlar om att sajterna ska vidta rimliga åtgärder och det finns också gratis och billiga sådana, säger Jytte Guteland.

I direktivet står att sajterna behöver göra ”best efforts” ”in accordance with high industry standards of professional diligence”. En av de aktörer som direktivet vill nå är Google, vars igenkänningsfilter på Youtube, Content ID, kostade 100 miljoner dollar att utveckla.

Hur menar du med ”gratis och billiga” sätt att vidta de åtgärderna som behövs för att stoppa upphovsrättskyddat material från att spridas?
– Man ska inte behöva förbinda sig till dyra tekniska lösningar, utan det ska vara proportionerligt och rimliga åtgärder utifrån det material man har. Och är man en kommersiell aktör med väldigt stora material, så behöver man ha andra åtgärder.

Hur ser du på balansen här, det finns undantag i direktivet för satir, kritik och parodier. Hur ska en ”funktion” känna igen vad som är upphovsrättsbrott och vad som är ett undantag – innan det publiceras?
– Det finns både möjligheten att i efterhand överklaga och en oberoende instans som den som får sitt material nedplockat kan få det prövat hos, vilket inte är möjligt idag. Vi menar att det stärker möjligheter att lyfta fram parodi.

Men satir kommer försvinna först i så fall? Alltså den som vill kritisera något som också är upphovsrättskyddat. Först blockeras det, sedan kan det publiceras?
– Även idag kan material plockas ned, lagen idag skyddar inte medborgare idag. Nu får man ett lagstöd att hävda sin rätt.

Men då får man vänta…?
– Det ska inte vara långa domstolsprocesser. Även stora plattformar har intresse av att det inte blir långa domstolsprocesser.

Om vi ska ta ett exempel: Instagramkontot 1337likes ville under Metoo lyfta fram hur uppenbar vardagssexismen var. Hon gjorde satir utifrån några klipp från Nyhetsmorgon. Hur skulle det fungerat om det hade skett i framtiden, med den nya lagen?
– Jag ser framför mig att det utvecklas en mekanism som inte finns idag, där vi ju idag har igenkänningteknik, men inte överprövning. Men att det i framtiden blir en naturlighet hos plattformar att granska om material är satir. Och då kommer upp igen snabbt. Men det handlar om att igenkänningen blir en tvåstegsapparat där det idag bara finns ett och då blir det lättare att göra bedömningar.

Att användare inte kan publicera satir och kritik, utan att också anmäla det till prövning – är det något ont som man får stå ut med för att få det goda?
– Nej, satir ska skyddas, och eftersom det lyfts fram i artikeltexten och inte i skälen så är det skyddet särskilt starkt.

Men i praktiken så blockeras först satir som görs av upphovsrättsskyddade verk.
– Det är din bild av det.

Nej, det är din bild, så som du beskrev det i exemplet alldeles nyss? Att det kommer upp igen, efter att det är nedtaget.
– Ja, alltså, jag förställer mig att det går till så… Att tekniken är sådan att man är oerhört noga med att vad man tittar på… Att det finns en tydlighet att det är material som är just upphovsrättskyddat och om material hamnar i den sitsen att det plockas ned, då är väldigt snabb med att göra detta. För företagen handlar det om att det ska en oerhört snabb prövning.

Det står ingenting i direktivet om att det ska ske en snabb prövning?
–Nej, men det ligger i deras intresse vara snabba, de vill ha material på plattformarna.

Jytte Guteland menar att hon kommer att rösta ja till hela direktivet, inklusive artikel 11 och 13.

På tisdagsmorgonen 07.45 har Socialdemokraterna bjudit in pressen till en frukost med de övriga av partiets ledamöter i parlamentet.

På sociala medier är kritiken hård mot Jytte Guteland och Marita Ulvskog efter intervjun med Emanuel Karlsten. Flera ifrågasätter deras kompetens.

Moderate riksdagsledamoten Hanif Bali skriver: ”Det är motsvarigheten till att låta analfabeter bestämma skolans läroplan.”

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag