Utträde ur EU skapar stora vinster

  • Lördag 8 feb 2014 2014-02-08
E-post 0

En färsk rapport från det londonbaserade forskningsföretaget Capital Economics menar att ett holländskt utträde ur EU skulle skapa stora vinster för landet. Enligt rapporten skulle den holländska ekonomin vara omkring 10 till 13 procent större år 2035 om landet gick ut ur EU jämfört med om man inte gjorde det.

Med utgångspunkten att Holland träder ut ur EU den 1 januari 2015 skulle landet kunna ackumulera omkring 1 100 till 1 500 miljarder euro, vilket motsvarar 9 900 till 13 500 miljarder svenska kronor. Det motsvarar en inkomstökning för varje hushåll på mellan 64 000 – 88 000 kr per år.

Rapporten hävdar att kostnadsminskningar och effektiviseringar för att uppnå dessa vinster görs genom att:

  • Spara 20 miljarder euro genom att renationalisera regulationer som för närvarande sköts av EU:s institutioner.
  • Förbättra de offentliga finanserna genom att slippa EU:s utgiftsprogram och därigenom bidra med 240 miljarder euro till BNP.
  • Minska offentliga utgifter med minst 7,5 miljarder euro årligen genom en revidering av invandringspolitiken till en mer restriktiv sådan.
  • Öka exporten till icke-EU marknader genom att direktförhandla med tillväxtekonomier utan att vara bunden av EU:s gemensamma handelspolitik.
  • Hantera konjunkturcykler mer effektivt genom att ha frihet att själva avgöra penning- och finanspolitiska som bäst passar Holland istället för EU eller eurozonen. Detta skulle medföra ytterligare 309 miljarder euro till nationalinkomsten fram till år 2035.

Fördelarna väger över nackdelarna
En ekonom vid en rivaliserande tankesmedja, the Conference Board, menar tvärtemot rapporten att ett holländskt utträde skulle orsaka stora ekonomiska förluster, både för Holland och för euroområdet i sin helhet, skriver Financial Times.

 De kortsiktiga effekterna av en Nexit blir troligen en kreditkris relaterade till valuta- och kapitalkostnader. Eftersom holländarna har en öppen ekonomi tjänar de mycket på sitt medlemskap i EU. Omkring 70 procent av exporten går till Europas interna marknad.

Capital Economics menar dock att ett utträde inte skulle skada Hollands export. De argumenterar att det höga ömsesidiga handelsberoendet, speciellt mellan Holland och EU:s nordliga medlemsstater, samt Rotterdam och Amsterdam som handelsnav, gör att det ändå finns starka intressen från andra länder att bibehålla goda handelsrelationer med Holland.

Rapporten framhåller vidare att det finns goda möjligheter att förhandla fram avtal i likhet med de som Norge och Schweiz har, vilket skulle ge Holland tillgång till den fria marknaden i EU.

Analysen beställdes av det holländska partiet PVV och utfördes av Capital Economics som förra året vann ett pris för dess förslag om hur man kan avsluta EMU-projektet.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag