Utvecklingen i Belarus får säkerhetspolitiska konsekvenser för Sverige

Bild: Sverigedemokraterna
  • Torsdag 3 sep 2020 2020-09-03
E-post 1034

Den dramatiska utvecklingen i Belarus visar att Sverige behöver satsa på att stärka sitt militära försvar, som i nuläget inte finansieras fullt ut av regeringen, skriver Björn Söder (SD), säkerhetspolitisk talesperson, och Roger Richthoff (SD), försvarspolitisk talesperson.

Utvecklingen i Belarus blir allt mer dramatisk för varje dag som går. Oppositionen fortsätter med demonstrationer som inte avtar i styrka. Tvärt om blir rörelsen för ett demokratiskt Belarus allt starkare. Hundratusentals människor deltar i demonstrationerna i Minsk och strejkerna fortsätter över hela landet.

Samtidigt som stora delar av befolkningen i Belarus kräver förändring trappar Lukasjenko upp hotet om militärt våld och repression. Militär sätts in på gatorna och retoriken trappas upp om att Nato förbereder en aggression mot landet. Vid gränsområdena mot Litauen mobiliserar den Belarusiska regimen och i Minsk ses en beväpnad diktator som verkar förbereda sig för krig.

Denna dramatiska händelseutveckling påverkar oundvikligen Sveriges säkerhet. Det som nu sker i Belarus är det som försvarsberedningen beskrev i rapporten Värnkraft som en utveckling bestående av ”betydelsefulla, snabba och plötsliga förändringar”.

Återigen kan det konstateras att händelseutvecklingen inte förutsågs – regimen bedömdes istället vara stabil. Däremot förutsågs den generella trenden med ökade risker för konflikter i Sveriges närområde och det konstaterades i Värnkraft att ”Vitryssland – är av stor betydelse för Europas, och därmed Sveriges säkerhet”.

När risken för väpnad konflikt ökar i Sveriges närområde ser Sverigedemokraterna med stor oro på att regeringen, trots enighet om de risker som finns, inte fullt ut finansierat det svenska försvaret. Tvärtom får Försvarsmakten fortsätta att försöka prioritera de mest akuta behoven medan myndighetens ekonomi allt mer urholkas.

Utvecklingen i Belarus visar också på det fortsatta behovet av ett militärt försvar. Att styra om satsningar endast till civilt försvar är inte rätt väg att gå. Sverige behöver ett starkt totalförsvar där både civilt och militärt försvar ingår.

Ett starkt militärt försvar borde funnits på plats nu när krigsrisken ökar liksom ett starkt civilt försvar borde funnits på plats när pandemin slog till. Om Sverigedemokraterna suttit vid makten hade vi idag haft bägge.

Om debattörerna

BJÖRN SÖDER (SD)
Ledamot i utrikesutskottet och säkerhetspolitisk talesperson.
ROGER RICHTHOFF (SD)
Ledamot i försvarsutskottet och försvarspolitisk talesperson.

Bli PLUS-medlem

Hej.

Med en prenumeration på 69 kronor i månaden eller 349 kronor halvår, blir du en av dem som bidrar till att vi kan fortsätta med vår journalistik, och fortsätta vara ett alternativ till SVT, SR och andra traditionella medier. Klicka på länken, det går snabbt och du gör en stor insats för oberoende journalistik. Tack.

Bli PLUS-medlem för 69 kronor i månaden.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag